Valikko

Anordnare av den nya examen i växtskyddsmedel på Tukes webbplats

Tukes 14.7.2015 9.20
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt cirka 130 personer som anordnare av utbildning och examen i växtskyddsmedel. Kontaktuppgifterna till de personer som har samtyckt till publicering av uppgifterna finns på Tukes webbplats www.tukes.fi/vaxtskyddsexamen. De av Tukes godkända personerna anordnar utbildning och examina inom olika branscher för tusentals yrkespersoner av vilka i fortsättningen krävs examen.

Alla som i sitt arbete använder växtskyddsmedel ska avlägga en examen i växtskyddsmedel. Målet med examen är att minska de hälso- och miljörisker som förorsakas av användningen av produkterna.

Det finns tusentals personer som ska utbildas i olika yrkesgrupper, allt från grönområdesarbetare till försäljare av växtskyddsmedel och yrkespersoner inom trädgårdsbranschen. En avlagd examen förbättrar skydd i arbetet för t.ex. skogsmaskinsförare, golfbaneskötare, skötare av gräs på idrottsplaner och julgransodlare. Examensskyldigheten gäller också försäljare av produkter som är godkända för yrkesmässigt bruk.

– Avvikande från tidigare linjerade vi upp att den som fattar beslut om besprutning inte behöver avlägga examen. Beslutsfattaren har dock skäl att ha kunskap om bekämpningsobjekt, eventuella bekämpningströsklar samt produkter som godkänts för användning, preciserar överinspektör Pauliina Laitinen vid Tukes.

Personer som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt ska avlägga examen senast 26.11.2015.

Det finns två undantag från den strama tidtabellen: Personer som fått utbildning som omfattas av lantbrukets miljöstöd behöver avlägga den nya examen först när stödutbildningens giltighet upphört. Specialexamen enligt den tidigare lagen om växtskyddsmedel (2006/1259) är i kraft endast för personer som förbundit sig till miljöstödet och som har avlagt specialexamen som stödutbildning. De här personerna ska avlägga den nya examen senast under det sjätte året av specialexamens giltighetstid. 

Det går fortfarande att ansöka om att bli utbildnings- och examensanordnare

Enligt lagen om växtskyddsmedel godkänner Tukes på ansökan utbildnings- och examensanordnare som kan vara t.ex. rådgivare, lärare vid yrkesläroanstalter eller privatpersoner. Efter att ha fått sin ansökan godkänd deltar sökanden i utbildning som anordnas av Tukes.

– Noggrannare kriterier för utbildare och examensanordnare har publicerats på Tukes webbplats www.tukes.fi/vaxtskyddsutbildare. Nästa utbildning ordnas på hösten 2015, säger Pauliina Laitinen.

Mer information:

Gruppchef Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

Överinspektör Pauliina Laitinen, tfn 029 5052 171

E-post: [email protected]