Valikko

Uusi kemikaalineuvontapalvelu avattu Tukesin verkkosivuilla

Tukes 2.9.2013 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut 2.9.2013 uuden kemikaalineuvonta.fi -sivuston verkkopalvelussaan. Neuvontasivusto palvelee yrityksiä, jotka tarvitsevat tietoa REACH-, CLP- ja biosidiasetuksen velvoitteista. Biosidien osalta tämä palvelu on kokonaan uutta. Sivustolla on hyödyllistä tietoa kemikaaleista niiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille. Verkkolomakkeella voi lähettää kysymyksiä neuvontapalvelun asiantuntijoille esimerkiksi määräysten tulkinnoista ja yrityksiä koskevista velvoitteista.

Tukes toimii Suomessa REACH-, CLP- ja biosidiasetusten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena, jonka yhtenä tehtävänä on neuvoa yrityksiä näiden asetusten mukaisten velvoitteiden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä. Neuvontapalvelu on perustettu tätä tarkoitusta varten.

Biosidineuvontapalvelu on perustettu neuvomaan alalla toimivia yrityksiä uuden biosidiasetuksen velvoitteista. Biosidiasetusta alettiin soveltaa 1.9. alkaen. Biosidivalmisteilla täytyy olla viranomaisen myöntämä lupa ennen markkinoille saattamista. Asetuksen mukaista lupaa on haettava sen jälkeen, kun valmisteen sisältämät tehoaineet on hyväksytty kyseiseen käyttöön EU:ssa. Neuvontapalvelusta saa apua esimerkiksi luvanhakuun liittyvissä kysymyksissä. Biosidiasetus tuo uusia velvoitteita myös niille, jotka asettavat markkinoille biosideilla käsiteltyjä esineitä.

REACH- ja CLP -neuvontapalvelun toiminta liittyy EU:n REACH-asetukseen, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoituksia ja lupamenettelyjä sekä EU:n CLP-asetukseen, jossa säädetään luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Tämän neuvontapalvelun toiminta jatkuu entisellään, mutta sen löytää nyt uudesta www-osoitteesta.

Tukesin uusi kemikaalineuvontapalvelu yrityksille sijaitsee osoitteessa http://www.kemikaalineuvonta.fi/. Sivustolle on yhdistetty jo toiminnassa ollut REACH- ja CLP -neuvontapalvelu ja uusi biosidineuvontapalvelu. Kemikaalineuvontapalveluun pääsee myös osoitteilla: www.reachneuvonta.fi/, www.clpneuvonta.fi/ ja www.biosidineuvonta.fi/.

Neuvontapalvelusivuston verkkolomakkeella voi lähettää kysymyksiä, joihin asiantuntijat vastaavat. Neuvontaa saa myös puhelimitse seuraavista numeroista.
– REACH- ja CLP- neuvonta: 0400 393 033
– Biosidineuvonta: 050 597 6338.

Lisätietoja:
Suunnittelija Hannu T. Mattila, puh. 029 5052 178  (biosidineuvonta), [email protected] 
Ylitarkastaja Sari Tuhkunen, puh. 029 5052 050 (REACH- ja CLP -neuvonta). [email protected]

Säädökset:

REACH-asetus
EU-asetus (1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)  

CLP-asetus
EU-asetus (1272/2008) aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP=  Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)


Biosidiasetus
EU-asetus (528/2012) biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä