Uusi ohje viljely- ja luonnonkasvien suojelusta kasvinsuojeluaineiden tuulikulkeumalta

Tukes
4.10.2016 9.45
Tiedote

Tiettyjen rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden, eli herbisidien, myyntipäällysteksteihin lisätään jatkossa ohje siitä, miten kasvinsuojeluaineiden kulkeutumista tuulen mukana käsiteltävän alueen ulkopuolelle voidaan vähentää.  Kasvillisuuden suojelemiseksi suositellaan joko suojaetäisyyden jättämistä tai tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttöä kasvinsuojeluruiskuissa. Vaihtoehdot määräytyvät kunkin valmisteen riskinarvioinnin perusteella. Useimmissa tapauksissa suojaetäisyyttä ei tarvita, jos käytetään tuulikulkeumaa alentavia suuttimia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valmistellut ohjetta kasvinsuojeluaineiden riskinarviointien perusteella. Ohje on suositusmuodossa  ja sillä halutaan kiinnittää ruiskuttajan huomio valmisteen haittavaikutuksiin lähellä kasvaviin muihin kasvustoihin. Hanketta  varten maa- ja metsätalousministeriö tilasi Luonnonvarakeskukselta tutkimuksen tuulikulkeumaa alentavien suuttimien vaikutuksista herbisidien biologiseen tehokkuuteen. Tutkimuksen tulokset saatiin käyttöön alkuvuodesta 2016. Tutkimuksen mukaan tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttö ei vähennä herbisidien torjuntatehoa rikkakasveja vastaan. Uusi ohje ei siten estä kasvinsuojeluaineen tarpeenmukaista käyttöä. 

Tukes on tehnyt päätökset 101:n herbisidin myyntipäällysmerkintöjen muutoksista. Kullekin valmisteelle on laskettu tarvittavat suojaetäisyydet eri suutintyypeille riippuen niiden tehosta tuulikulkeuman vähentämiseksi. Tuulikulkeumaa alentavilla suuttimilla pystytään ruiskuttamaan lähes kaikkia suosituksen saaneita valmisteita käsiteltävän alueen reunaan saakka. Vain muutaman valmisteen kohdalla on tarpeen noudattaa suuttimien lisäksi suojaetäisyyttä kasvinsuojeluaineen leviämisen estämiseksi pellon ulkopuolelle. Kasvinsuojeluaineen käyttäjä voi tilannekohtaisesti valita sopivimman suuttimen tai suojaetäisyyden.

Kasvinsuojeluaineen käyttäjä on vastuussa myyntipäällysmerkintöjen huolellisesta noudattamisesta, jotta vältyttäisiin kasvinsuojeluaineiden aiheuttamilta haitoilta niin ihmisille, eläimille kuin ympäröivälle kasvillisuudellekin. Hyvään maatalouskäytäntöön kuuluu myös naapurien huomioon ottaminen kun ruiskutuksia suunnitellaan ja tehdään.

Uusittuja myyntipäällystekstejä on noudatettava uusia etikettejä painettaessa. Vanhoilla myyntipäällysmerkinnöillä varustettujen pakkausten myynti ja jakelu on sallittua 30.6.2018 asti.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sari Autio, (Kasvinsuojeluaineiden ympäristövaikutukset)
p. 029 5052 026

Ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila (Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen), 
p. 029 5052 036

sähköpostit muotoa: [email protected]