Hyppää sisältöön

Uusi rajoitusehdotus lyijyn käytöstä ammuksissa ja kalastustarvikkeissa – ota kantaa

15.4.2021 9.00
Uutinen

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus lyijyn ja lyijy-yhdisteiden käytöstä ammuksissa ja kalastustarvikkeissa on kommentoitavana ECHAn verkkosivuilla. Lyijyä ja sen yhdisteitä käytetään yleisesti esimerkiksi haulien, luotien ja kalastuspainojen materiaalina.

Rajoitusehdotus koskee ulkona tapahtuvassa siviilikäytössä olevien ampuma-aseiden ja ilma-aseiden hauleissa ja luodeissa käytettävän lyijyn markkinoille saattamista (maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista) ja käyttöä. Ammusten komponentit kuten nallit ja hylsyt, sotilas- ja viranomaiskäyttö tai ammunta sisätiloissa eivät kuulu rajoitusehdotuksen piiriin. Lisäksi rajoitusehdotus koskee lyijyn käyttöä kalastustarvikkeissa ja niiden markkinoille saattamista.

 Lyijy on myrkyllistä ihmisille ja luonnonvaraisille eläimille. Useiden vesilintulajien, kuten sorsien, hanhien ja joutsenten, tiedetään syövän käytettyjä lyijyhauleja. Lyijypitoisia kalastustarvikkeita myös usein hukkuu käytön aikana. Yhden lyijyhaulin syöminen riittää tappamaan pienen vesilinnun. Lyijylle altistumiseen liittyy useita terveyshaittoja ihmiselle, esimerkiksi hedelmällisyyden heikkeneminen, sydän- ja verisuonitaudit, vauvojen ja lasten kehitykseen kohdistuvat vaikutukset, pitkittyneen tai toistuvan altistumisen aiheuttamat elinvauriot ja syöpä. Lyijy on erityisen haitallista lasten neurologiselle kehitykselle.

 Ehdotetun rajoituksen tarkoituksena on vähentää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, jotka aiheutuvat kosteikkoalueiden ulkopuolella käytettävien haulien sekä kosteikkoalueilla ja niiden ulkopuolella käytettävien luotien ja kalastustarvikkeiden sisältämästä lyijystä.

Rajoitusehdotus täydentäisi jo voimassa olevaa sääntelyä

Toteutuessaan ehdotettu rajoitus täydentäisi Euroopan komission viime tammikuussa hyväksymää rajoitusta, joka koskee lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla. Jo olemassa oleva rajoitus kieltää lyijyhaulien käytön ja hallussapidon Ramsar-sopimuksen määritelmän mukaisilla kosteikoilla ja niiden suojavyöhykkeillä. Rajoitus astuu voimaan 15. helmikuuta 2023 kaikissa EU:n jäsenvaltiossa, ja koskee myös Ahvenanmaata, jossa lyijyhaulien käyttöä ei tällä hetkellä rajoiteta.

 Perusmuotoisen rajoituksen lisäksi Suomen kaltaiset maat, joiden pinta-alasta yli 20 % on Ramsar-sopimuksen määritelmän mukaista kosteikkoa, voivat säätää lyijyhauleja koskevasta kansallisesta täyskiellosta. Aikeesta säätää täyskiellosta on ilmoitettava komissiolle viimeistään 15.8.2021, ja sen soveltaminen alkaisi 15.2.2024.  Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä pohtii rajoituksen kansallista toimeenpanoa.

Lue uudesta rajoitusehdotuksesta lisää ECHAn verkkosivuilta

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta.

Ehdotusta voi kommentoida 24.9.2021 saakka. Kommentteja toivotaan kuitenkin jo kuulemisen varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan huomioida mahdollisimman hyvin rajoitusehdotuksen käsittelyn aikana.

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään komitologiamenettelyllä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat mukana.

Lisätietoja:
Ammusten, luotien ja kalastustarvikkeiden sisältämä lyijy (ECHAn verkkosivuilla)

Rajoitusmenettelyn kuvaus (ECHAn verkkosivuilla)

Kemikaalineuvonta yrityksille