Uusi Rakennustuoteinfo-sivusto auttaa varmistumaan rakennustuotteiden kelpoisuudesta

Tukes
5.7.2016 12.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut uuden verkkosivuston, joka auttaa selvittämään, millä menetelmällä rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa. Jos rakennustuotteet eivät ole kelpoisia, rakennusvalvontaviranomainen ei välttämättä hyväksy rakennusta käyttöön otettavaksi. Muutostyöt voivat olla hankalia ja kalliita. Vaatimusten noudattaminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Sivusto löytyy osoitteesta http://www.rakennustuoteinfo.fi/.

Rakennustuoteinfo-sivusto on suunnattu rakentamisen ammattilaisille, kuten kaupan sisäänostajille, myyjille ja rakennusvalvonnalle sekä rakennushankkeissa mukana oleville yksityishenkilöille, kuten rakennushankkeeseen ryhtyville rakennuttajille. Sivustolta löytyy helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla voi selvittää, millä menetelmällä rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa. Lisäksi sivustolla on tietoa rakennushankkeen toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista.

Rakennustuotteen kelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että tuotteen ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu niin, että tuotetta  voidaan oikein suunniteltuna ja käytettynä käyttää osana rakennusta tai rakennetta ja rakentamisen lopputulos voi täyttää siihen kohdistuvat vaatimukset ja määräykset.

Osalla rakennustuotteista CE-merkintä, osalla kansallinen hyväksyntä

Rakennustuotteiden kelpoisuus voidaan osoittaa kahdella tavalla: joko tuotteeseen kiinnitettävällä CE-merkillä tai kansallisella tuotehyväksynnällä. Osa rakennustuotteista kuuluu EU:n rakennustuoteasetuksen piiriin ja osaan sovelletaan kansallista tuotehyväksyntälakia. Rakennustuotteiden CE-merkintään ja tuotehyväksyntään liittyvä nykyinen lainsäädäntö tuli voimaan kesällä 2013.

- Rakennushankkeessa toimivalle ei välttämättä ole selvää, mitä lainsäädäntöä mihinkin rakennustuotteeseen sovelletaan ja miten tuotteen kelpoisuudesta voidaan varmistua, toteaa johtava asiantuntija Heikki Viitala Tukesin ammattilaistuotteet-ryhmästä.

- Rakennustuoteinfon Tuotekelpoisuuden toteaminen -sivulla on talo, jonka eri osia klikkaamalla voi tarkastaa, kuuluuko esimerkiksi kamiina CE-merkinnän piiriin. Ensin klikataan talokuvan päällä olevaa Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä -tekstiä, sitten etsitään kamiinat ja takat ja havaitaan, että kuuluu CE-merkinnän piiriin, sillä sivulla lukee SFS EN 13240, opastaa Heikki Viitala.

CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, joilla on olemassa yhdenmukaistettu standardi. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toimitaan kansallisten, valmistajalle kuitenkin vapaaehtoisten, hyväksyntämenettelyjen mukaan. Kansallisia tuotehyväksyntämenetelmiä ovat tyyppihyväksyntä, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta. Lisäksi valmistaja voi hakea yhdenmukaistetusta standardista poikkeavalle tuotteelle vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA). Tällöin tuote CE-merkitään.

Lain mukaan rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla turvallinen ja terveellinen. Lisäksi sen tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan.

Tukes toimii Suomessa rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja valvoo rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta.

Tukes on toteuttanut Rakennustuoteinfo-sivuston tukenaan Rakennusteollisuus RT:n ylläpitämä hEN Helpdesk.

Rakennustuoteinfo-sivusto http://www.rakennustuoteinfo.fi/

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Heikki Viitala, puh. 029 5052 591
sähköposti: [email protected]