Hyppää sisältöön

Den nya inlärningsmiljön Känn din produkt förbättrar företagarnas produktsäkerhetskompetens

Mediatiedote
Utgivningsdatum 8.3.2021 9.34
Pressmeddelande
Tunnen tuotteeni -logossa kaksi kämmentä muodostaa pyöreän symbolin, jonka keskellä lukee

Företagare kan öka sin kompetens i produktsäkerhet i den nya inlärningsmiljön Känn din produkt. Inlärningsmiljön som är gratis att använda har förverkligats av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Inlärningsmiljön Känn din produkt som lanserades i mars 2021 är till för företag som tillverkar, importerar eller distribuerar konsumtionsvaror (leksaker, personlig skyddsutrustning, gasanordningar, elektriska anordningar, allmänna konsumtionsvaror). Det är frivilligt och avgiftsfritt för företag att använda inlärningsmiljön. Inlärningsmiljön finns på adressen tunnentuotteeni.fi

På webbplatsen Tunnentuotteeni.fi kan företaget göra de tentamina som krävs och på detta vis visa att företaget känner till kraven på produkterna och behärskar principerna för ansvarsfull företagsverksamhet. 

– Tukes vill stödja företag i utvecklandet av produktsäkerhetskompetens. Inlärningsmiljön Känn din produkt hjälper för sin del företagare klara sig i lagstiftningsdjungeln, säger projektchef Anna Vuori

Efter att tentamen gjorts får företaget tillgång till Känn din produkt-märket och ett intyg.

Företaget kan använda märket till exempel i sin marknadsföring. Märket kan inte användas för att påvisa en enskild produkts säkerhet och innebär inte att myndigheten officiellt har godkänt produkten. 

En lista på företag med ett giltigt Känn din produkt-märke finns på adressen tunnentuotteeni.fi.


Ett företag har märket Känn din produkt, vad innebär det?


Företagen ansvarar i första hand för att produkterna är trygga. Tukes och andra myndigheter övervakar med stickprover att företagen har säkerställt säkerheten hos de produkter som företaget säljer. Tukes testar inte produkter på marknaden på förhand.  

– Företagen har ett stort ansvar för säkerheten hos sina produkter. Känn din produkt-märket visar att företaget vill främja och garantera säkerheten hos sina produkter. Företaget måste känna till kraven på produkterna för att lyckas, säger direktör för produktavdelningen Tuiri Kerttula.

 Märket gäller tre år åt gången räknat från dagen då tentamen gjorts. 

Mer information

Inlärningsmiljön Känn din produkt (tunnentuotteeni.fi)
Känn din produkt på Tukes webbplats 


Mer information till medier

Anna Vuori, projektchef för Känn din produkt
tfn 029 5052 035, [email protected]

Tuiri Kerttula, direktör för produktavdelningen
tfn 029 5052 643, [email protected]

 
Sivun alkuun