Hyppää sisältöön

Uusia aineita tulossa kielletyksi kosmetiikassa 1.3.2022

Julkaisuajankohta 18.1.2022 9.31
Uutinen

23 uutta ainetta on tulossa kielletyksi kosmetiikassa. Euroopan komissio on antanut uuden asetuksen (EU) 2021/1902, jolla kielletään tiettyjen nykyään sallittujen aineiden käyttö kosmetiikassa. Komission asetus laajentaa kosmetiikka-asetuksen (EU) 1223/2009 liitteessä II olevaa kiellettyjen aineiden luetteloa.

Kielletyt aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia eli niin kutsuttuja CMR-aineita. Muutoksia sovelletaan 1.3.2022 alkaen. 

Soveltamispäivästä lähtien näitä aineita sisältävien kosmeettisten valmisteiden valmistus, maahantuonti ja jakelu kielletään. Kielto koskee Suomessa ja muualla EU- ja ETA-maissa sekä Suomeen verkkokaupan kautta markkinoitavia kosmeettisia valmisteita. 

Kiellettyjä aineita sisältäviä valmisteita ei saa enää käyttää 1.3.2022 lähtien myöskään ammattikäytössä.

Kiellettyjen aineiden luetteloon liitteessä II lisätyt aineet

Seuraavat 23 ainetta kielletään kosmeettisissa valmisteissa:

 • Piikarbidikuidut (halkaisija < 3 µm, pituus > 5 µm ja sivusuhde ≥ 3:1)
 • Tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani; 6-(2-metoksietoksi)-6-vinyyli-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani
 • Dioktyylitinadilauraatti; [1]  stannaani, dioktyyli-, bis(kookosasyloksi)johdokset [2]
 • Dibentso[def,b]kryseeni; dibentso[a,l]pyreeni
 • Ipkonatsoli (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klooribentsyyli)-5-isopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)syklopentanoli
 • Bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri; tetraglyymi
 • Paklobutratsoli (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)pentan-3-oli
 • 2,2-bis(bromimetyyli)propaani-1,3-dioli
 • 2-(4-tert-butyylibentsyyli)propionialdehydi
 • Di-iso-oktyyliftalaatti
 • 2-metoksietyyliakrylaatti
 • Natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti; [natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatista vapautunut formaldehydi], jos voidaan osoittaa, että vapautuvan formaldehydin teoreettinen enimmäispitoisuus, lähteestä riippumatta, on markkinoille saatetussa seoksessa ≥ 0,1 painoprosenttia. Aineen käyttöedellytyksiä muutetaan vastaavasti myös sallittujen säilöntäaineiden luettelossa liitteessä V. 
 • Pyritionisinkki; (T-4)-bis[1-(hydroksi-.kappa.O)pyridiini-2(1H)-tionaatti-.kappa.S]sinkki. Aine poistetaan vastaavasti rajoituksin sallittujen aineiden luettelosta liitteessä III sekä sallittujen säilöntäaineiden luettelosta liitteessä V.
 • Flurokloridonista (ISO); 3-kloori-4-(kloorimetyyli)-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]pyrrolidin-2-oni
 • 3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-N-(3′,4′,5′-trifluoribifenyl-2-yyli)pyratsoli-4-karboksamidi; fluksapyroksadi
 • N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi; metyloliakryyliamidi; [NMA]
 • 5-fluori-1,3-dimetyyli-N-[2-(4-metyylipentan-2-yyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-4-karboksamidi; 2’-[(RS)-1,3-dimetyylibutyyli]-5-fluori-1,3-dimetyylipyratsoli4-karboksanilidi; penflufeeni
 • Iprovalikarbi (ISO); isopropyyli-[(2S)-3-metyyli-1-{[1-(4-metyylifenyyli)etyyli]amino}-1-oksobutan-2-yyli]karbamaatti
 • Diklooridioktyylistannaani
 • Mesotrioni (ISO); 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsoyyli]-1,3-sykloheksaanidioni
 • Hymeksatsoli (ISO); 3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli
 • Imiprotriini (ISO); seuraavien reaktiomassa: [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-cis-krysantemaatti ja [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-trans-krysantemaatti
 • Bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi

 

Lisätietoa

Asetus (EU) 2021/1902 (“Omnibus-asetus IV”) EUR-Lex-palvelussa
CLP asetus EUR-Lex-palvelussa
Kosmetiikka-asetus EUR-Lex-palvelussa – muutokset tulevat löytymään asetuksen konsolidoidusta versiosta 
Miten aineet tunnistetaan CMR-aineiksi ECHAn verkkopalvelussa
Kysy tai anna palautetta