Uusia SVHC-aineita kandidaattilistalle

23.8.2019 9.58
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto on laajentanut erityistä huolta aiheuttavien aineiden ns. kandidaattilistaa. Listalla on nyt 201 ainetta.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on lisännyt kandidaattilistalle seuraavat erityistä huolta aiheuttavat aineet eli SVHC-aineet:

  • metyyliglykoliasetaatti
  • tris (4-nonyylifenyyli, haaroittunut ja lineaarinen) fosfiitti (TNPP), jossa on ≥ 0,1 p-% 4-nonyylifenolia, haaroittunut ja lineaarinen (4-NP)
  • 2,3,3,3-tetrafluori-2- (heptafluoripropoksi) propionihappo, sen suolat ja asyylihalogenidit (kattaa niiden yksittäiset isomeerit ja niiden yhdistelmät)
  • 4-tert-butyylifenoli.

Aineen lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille velvoitteita, jotka voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Kandidaattilistalta aine voi päätyä luvanvaraiseksi, jolloin aineen käyttöön vaaditaan lupa Euroopan komissiolta.

ECHA lisää aineita kandidaattilistalle kaksi kertaa vuodessa. Perusteet aineiden lisäämisestä listalle sekä esimerkkejä aineiden käytöistä löytyy ECHAn uutisesta.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033

REACH