Hyppää sisältöön

Uusia vaaraluokkia lisätty CLP-asetukseen

Julkaisuajankohta 9.5.2023 8.30
Uutinen

Euroopan komissio on lisännyt luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan CLP-asetukseen (EY N:o 1272/2008) uusia vaaraluokkia asetuksella (EU) 2023/707. Asetus julkaistiin 19.12.2022 ja se on astunut voimaan 20.4.2023.

Uudet vaaraluokat ovat:

  • ihmisten terveyteen vaikuttavat hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja seokset (ED HH), kategoriat 1 ja 2
  • ympäristöön vaikuttavat hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja seokset (ED ENV), kategoriat 1 ja 2
  • hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin biokertyvät (vPvB) aineet ja seokset
  • hitaasti hajoavat, kulkeutuvat ja myrkylliset (PMT) tai erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin kulkeutuvat (vPvM) aineet ja seokset.

Asetuksella annetaan uusille vaaraluokille asianmukaiset luokituskriteerit ja merkintävaatimukset.  Merkintävaatimuksissa on kuitenkin poikkeuksia suhteessa olemassa oleviin vaaraluokkiin, sillä uusia vaaraluokkia ei ole YK:n GHS-järjestelmässä, johon luokituskriteerit ja merkintävaatimukset normaalisti perustuvat. Uusien vaaraluokkien vaaralausekkeet ovat EUH-lausekkeita normaalien H-lausekkeiden sijaan. Lisäksi uusille vaaraluokille ja -kategorioille ei toistaiseksi ole osoitettu varoitusmerkkejä.

Asetuksen voimaantulosta on säädetty siirtymäaikoja aineille ja seoksille. Tänä aikana valmistajien, maahantuojien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden ei vielä tarvitse luokitella aineitaan tai seoksiaan uusien vaaraluokkien mukaan, mutta niitä voidaan soveltaa vapaaehtoisesti. Siirtymäaikojen päätyttyä kaikkien valmistajien, maahantuojien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden on sovellettava uusia vaaraluokkia.

Uusia luokituksia ja merkintöjä pitää soveltaa aineille 1.5.2025 lähtien. Jos aine on ollut markkinoilla ennen 1.5.2025, uusia luokituksia ja merkintöjä ei tarvitse soveltaa ennen 1.11.2026.

Uusia luokituksia ja merkintöjä pitää soveltaa seoksille 1.5.2026 lähtien. Jos seos on ollut markkinoilla ennen 1.5.2026, uusia luokituksia ja merkintöjä ei tarvitse soveltaa ennen 1.5.2028.  

Euroopan kemikaalivirasto laatii parhaillaan ohjeistusta uusien kriteerien soveltamisesta. Ohjeistuksen oletetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Tätä ennen toimijat voivat käyttää nykyisiä ohjeita hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja PBT-aineiden tunnistamiseen.

Lisätietoja
Komission delegoitu asetus (EU) 2023/707
ECHA provides advice on new hazard classes for substances and mixtures
Kemikaalineuvonta yrityksille
 

Muokattu 10.5.2023: Korjattu virheelliset päivämäärät siirtymäajoissa.

 
Sivun alkuun