Vaaralliset sähkölaitteet jäävät Tukesin haaviin

Tukes
28.1.2016 16.35
Tiedote

 

Tukes poistaa markkinoilta vuosittain yli sata vaarallista sähkölaitetta. Miten vaaralliset sähkölaitteet löytyvät markkinoilta?  Missä tuotteissa puutteita on eniten?

Miten sähkölaitteiden markkinavalvonta toimii?

Tukesin tarkastajat tekevät vuosittain yli 2000 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin ja pienen määrän myös valmistajien ja maahantuojien luokse.  Valvonta-alueena on koko Suomi, joten tarkastajat joutuvat matkustamaan paljon.

Valvontaa tehdään riskiperusteisesti, eli se kohdistuu epäilyttäviin tuotteisiin, uusiin tuotetyyppeihin tai -ryhmiin tai tuotteisiin, joissa on aiemmin havaittu puutteita.  Valvontaa tehdään enenevässä määrin myös sähkölaitteita myyviin verkkokauppoihin.

Tukes saa myös paljon tietoa erilaisten eurooppalaisten tietojärjestelmien kautta vaarallisista ja muuten puutteellista sähkölaitteista.

Miten sähkölaitteiden puutteet havaitaan?

Puutteet tulevat ilmi valvonnassa ja testauksissa. Joskus myös kuluttajilta tulee Tukesille ilmoituksia vaarallisista laitteista.  Jos samasta sähkölaitteesta tulee useita ilmoituksia, Tukes testauttaa laitteen ja ottaa yhteyttä maahantuojaan.  Joidenkin sähkölaitteiden puutteet ovat havaittavissa jo päältäpäin, esim. niissä on puutteelliset merkinnät ja ohjeet. Tukes ostaa epäilyttävät laitteet ja testauttaa ne. Vakavat puutteet johtavat laitteen markkinoilta poistoon ja vaarallisimmat laitteet kerätään takaisin myös kuluttajilta

Mitä kaikkea sähkölaitteista testataan?

Sähkölaitteille tehdään enimmäkseen turvallisuustestejä. Jonkun verran teetetään myös sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen, energiatehokkuuteen ja vaarallisiin aineisiin liittyviä testejä. Markkinoilta poistot ja takaisinvedot liittyvät useimmiten turvallisuuspuutteisiin.

 Missä sähkölaitteissa  on ollut eniten puutteita?

Jo useamman vuoden ajan eniten puutteita on ollut led-valaistustuotteissa, erilaisissa verkkoliitäntälaitteissa ja latureissa.

 Miksi led-valaistustuotteissa on ollut niin paljon puutteita?

Aiemmin led-valaistustuotteet tuotiin usein kiireellä markkinoille, eikä niiden turvallisuutta varmistettu aina riittävästi valmistajien ja maahantuojien toimesta. Myöskään led-valaistustuotteita koskevat turvallisuusvaatimukset eivät olleet ajan tasalla. Nykyään alan kilpailu on kovaa, mikä voi johtaa tuotteiden puutteelliseen turvallisuustasoon kustannustehokkuuden nimissä.

Mitä puutteita liitäntälaitteissa ja latureissa on ollut?

Eristykset liitäntälaitteissa eivät ole olleet riittäviä, mistä  voi aiheutua sähköiskun vaara. Lisäksi laitteiden kotelomateriaalit eivät ole olleet riittävän palonkestäviä.

Voiko kuluttaja havaita sähkölaitteen vaarallisuuden laitetta ostaessaan?

Puutteita on vaikea havaita testaamatta laitetta. Kuitenkin jo hinnasta voi päätellä jotain; jos laite on esim. huomattavasti halvempi kuin muut vastaavat laitteet.  Kuluttajan kannattaa ainakin tarkistaa, että pakkauksessa on käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet sekä vastuutahon yhteystiedot.  Merkintöjen ja ohjeiden puuttuminen on epäilyttävää.

Kuluttaja voi tarkistaa Tukesin markkinavalvontarekisteristä  mitä sähkölaitteita on poistettu markkinoilta ja mitä vikoja niissä on ollut.

..................

Juttua varten on haastateltu Sähkötuotteet -ryhmän johtavaa asiantuntijaa Mika Toivosta.

Tekstiä päivitetty 19.1.2017.

  Tekstit: Paula Kuusio

Kuva: Sami Karisola