Vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma päivitetty

Tukes
9.3.2018 14.22
Tiedote

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan viestintäsuunnitelman tavoitteena on tehostaa luotettavan kemikaalitiedon jakamista ja parantaa kemikaaliturvallisuutta. Suunnitelmallisen viestinnän kautta viranomaiset pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan kemikaaleja koskevaa viestintää niin, että kansalaisille olisi tarjolla riittävästi luotettavaa, selkeää ja helppotajuista tietoa kemikaaleista.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johdolla päivitetyssä suunnitelmassa on otettu huomioon viestintäympäristön uudet haasteet sekä viime vuonna valmistuneessa kansallisen KELO-kemikaaliohjelman toisessa väliarvioinnissa ja tarkistuksessa tunnistetut toimintaympäristön muutokset.

Kemikaalien aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista pyritään kertomaan ilman, että turhia pelkoja lietsotaan.

-  Kemikaaliturvallisuus on Suomessa ja EU:ssa yleisestikin hyvällä tasolla. Viranomaiset keskittyvät viestinnässään erityisesti varmistamaan, että kemikaaleja käytettäisiin turvallisesti, kemikaaliyksikön johtaja Tiina Putkonen Tukesista sanoo.

Muistatko vielä Kukkahattutädin?

Ensimmäinen kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma valmistui joulukuussa 2013. Sen jälkeen kemikaaleihin liittyvää viestintää on toteutettu muun muassa eri kohderyhmille suunnatuin vuosikampanjoin. Vuonna 2014 viestinnän kohderyhmänä olivat lapsiperheet, vuonna 2015 nuoret ja vuosina 2016-2017 keskityttiin rakentamisen kemikaaleihin. Seuraavan kahden vuoden aikana kansallisen verkoston yhteisviestintä keskittyy kiertotalouden kemikaaliriskeihin.

- Viestinnän keinot ja kanavat valitaan kohderyhmien mukaan. Esimerkiksi vuonna 2015 toteutettu Nuoret ja kemikaalit -teemavuosi sai keulahahmokseen Tukesin kukkahattutädin, jonka aktiivinen toiminta sosiaalisessa mediassa ja kentällä sai osakseen paljon huomiota ja herätti kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella, viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo kertoo.

Viestinnän teemoiksi valitaan kemikaaliturvallisuuden kannalta merkittävimpiä aiheita ja sellaisia kohderyhmiä, joihin vaikuttamalla parhaiten voidaan edistää kemikaalien turvallista käyttöä.

- Kansalaisten ja kuluttajien lisäksi myös erilaiset ammatilliset kohderyhmät ovat tärkeitä viestinnän kohderyhmiä. Erityisesti pienet yritykset kaipaavat viranomaisilta tukea ja neuvoja kemikaaliasioissa, Salomaa-Valkamo sanoo.

Kemikaaliviestintäsuunnitelman seurauksena viranomaiset muodostivat viestintäasioihin keskittyvän valtakunnallisen verkoston. Verkoston jäsenet suunnittelevat yhteisviestintää ja kokoontuvat säännöllisesti. Myös arkisen viestintäyhteistyön ja tietojenvaihdon tueksi on luotu verkostolle sopivia kanavia.

Verkoston jäseniä ovat Tukesin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Aluehallintovirasto.  

Lisätietoja: 

Johtaja Tiina Putkonen, puh. 029 5052 959
Viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo, puh. 029 5052 481, [email protected]

 Linkit:

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma 2018 - 2020

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma, Väliarviointi ja tarkistus 2017