Hyppää sisältöön

Vääräntyyppinen ruuvi voi aiheuttaa rakenteiden sortumisen – Tukesille ilmoitettu vaaratilanteista

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 16.11.2022 8.35
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut ilmoituksia vaaratilanteista, joissa vääräntyyppisen ruuvin käyttö on aiheuttanut puurakenteisten telineiden ja rakennelmien sortumisia. Tukes on testauttanut eri valmistajien ruuveja ja selvittänyt, millaisin tiedoin irtoruuveja myydään kuluttajille ja ammattilaisille. Tukesin havaintojen mukaan rautakaupoissa ei kerrota riittävän tarkkaan, mihin käyttötarkoitukseen irtoruuvit soveltuvat, jolloin ostajan on vaikea valita oikeanlainen ruuvi oikeaan käyttötarkoitukseen.

Kaikissa myyntiliikkeissä ei kerrota riittävän tarkkaan ruuvien käyttötarkoitusta

Rautakauppoihin tehdyillä valvontakäynneillä havaittiin, että irtokappaleittain myytävien ruuvien, ns. kiloruuvien, ilmastorasitusluokkaa ja tietoa ruuvien tuotehyväksynnästä ei esitetä irtotavarahyllyillä riittävän selkeästi. Hyvin usein tieto puuttui kokonaan. 

–  Näiden tietojen pitäisi olla aina riittävän hyvin esillä, jotta kuluttaja tai ammattilainen tietäisi, missä olosuhteissa ruuveja voi käyttää. Yleensä irtokappaleittain myytävät ruuvit ovat sähkösinkittyjä C1-ilmastorasitusluokan ruuveja, jotka on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin, sanoo ylitarkastaja Petri Kulmala Tukesista.  

Vääränlaisen ruuvin käyttö on aiheuttanut rakennelmien sortumisia

Tukesin tietoon on tullut useita tapauksia, jossa näitä irtokappaleittain myytyjä kuiviin sisätiloihin tarkoitettuja C1-ilmastorasitusluokan ruuveja on käytetty kantaviin väliaikaisiin ja pysyviin puurakenteisiin ulkotiloissa. Tällaisia rakennelmia ovat olleet esimerkiksi itse tehdyt katokset ja varastot tai rakennus- tai huoltotöitä varten rakennetut telineet, jotka ovat sortuneet ruuviliitoksen petettyä. Myös hirvimetsästykseen käytettyjä passitorneja on sortunut ruuviliitosten pettämisen seurauksena.

– Kuluttajien tulisi kiinnittää huomiota pientenkin rakennelmien ja rakennusten käyttöturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteellisiin liitoksiin ja käyttää niissä oikeanlaisia rakennustuotteita. Normaalisti talonrakentamisessa on mukana aina rakennesuunnittelija, joka mitoittaa rakenteet ja valitsee oikeantyyppiset ja -kokoiset ruuvit puuliitoksiin. Tukes suosittelee turvallisuussyistä ottamaan ammattilaisen mukaan myös lupavapaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin suunnittelemaan kantavat puuliitokset, Kulmala neuvoo. 

–  Myös niiden rakennusten, jotka eivät esimerkiksi kunnan tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan ole luvanvaraisia, on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset käyttöturvallisuuden osalta, Kulmala jatkaa.

Suomessa ulkotiloihin tarkoitettuihin rakenteellisiin puuliitoksiin on käytettävä säänkestäviä ruuveja, eli vähintään C2-ilmastorasitusluokkaan tarkoitettuja ruuveja. Ilmastorasitusluokan ilmoittaminen ei sisälly standardin vaatimuksiin, mutta osa valmistajista ilmoittaa sen. Ilmastorasitusluokka esitetään aina CE-merkinnästä erikseen paketissa tai pakettia seuraavissa dokumenteissa. 

Ruuveista löytyi puutteita testeissä

Tukes on tänä vuonna testauttanut ruuveja Eurofins Expert Services -testauslaboratoriossa. Testeihin valittiin kuuden eri valmistajan tuotteita, joiden käyttökohde on kantavien ja ei-kantavien puurakenteiden ja -liitosten valmistaminen. Kaikki ruuvit oli valmistettu Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näytteet hankittiin rautakaupoista. Kaikki ruuvit oli CE-merkitty joko harmonisoidun standardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) kautta. 

Testien tarkoituksena oli selvittää, täyttävätkö ruuvit valmistajan ilmoittamat suoritustasot ja ruuveja koskevan standardin vaatimukset. Tuotteista testattiin ruuvien ulkomitat, myötömomentti, vetomurtokestävyys ja vääntömurtokestävyys. 

Testien perusteella suurimmassa osassa ruuveista havaittiin puutteita, eivätkä niiden ominaisuudet vastanneet niistä annettuja tietoja. Useamman valmistajan ruuvit eivät täyttäneet standardin vaatimuksia eivätkä ilmoitettuja suoritustasoja. Myös suoritustasoilmoitusten sisällöissä oli puutteita. Osassa ei esimerkiksi ilmoitettu lainkaan ruuvin mitoitustietoja, kuten kierteisen varren sisämittaa, kierrepituutta, eikä kannan halkaisijamitta. Näitä mittoja tarvitaan puuliitoksien kuormituskestävyyden laskennassa.

Osa testatuista ruuveista ei ollut pituudeltaan standardin mukaisia. Kahdella valmistajalla myötömomentti- ja vetomurtokestävyydet olivat ilmoitettuja arvoja pienemmät, eivätkä ne täyttäneet EN 14592 standardissa näille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia. 

Tukes selvittää testauksessa ilmenneitä puutteita ruuvien maahantuojien ja jakelijoiden kanssa ja varmistaa, että korjaavilla toimenpiteillä ruuvit vastaavat suoritustasoilmoituksessa esitettyjä arvoja. 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Petri Kulmala, p. 029 5052 741
[email protected]

Termien selityksiä

Suoritustaso: Tuotteen ominaisuudet, jotka harmonisoitu tuotestandardi määrittää ko. rakennustuotteen osalta ilmoitettavaksi.

Suoritustasoilmoitus: Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan kaikki ne rakennustuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.

Ilmastorasitusluokka: Korroosion rasitusluokka (tarkasteltavan materiaalin massahäviö) voidaan määritellä kokeellisesti tai käyttämällä ilmastodataa ja standardissa jokaiselle materiaalille annettua kaavaa.
 

 
Sivun alkuun