Valikko

Vahva RAPEX-yhteistyö parantaa kuluttajan turvallisuutta

Tukes 25.3.2014 13.00
Tiedote

Vaaraa aiheuttavista tuotteista tehtiin vuonna 2013 yhteensä 2364 ilmoitusta eurooppalaiseen RAPEX-järjestelmään. Ilmoitusten määrä on nelinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista sekä vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Suomesta tehtiin järjestelmään 89 ilmoitusta, joista suurin osa koski sähkötuotteita ja leluja.

RAPEX-järjestelmä on eurooppalainen nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka kautta kaikkiaan 30 maata välittää tietoa vaaraa aiheuttaviin tuotteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Vaaralliset tuotteet voidaan näin havaita aikaisessa vaiheessa ja poistaa entistä nopeammin markkinoilta. Euroopan komissio julkaisee viikoittain verkkosivuillaan yhteenvedon järjestelmään tehdyistä ilmoituksista. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii RAPEX-järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä.

– Toimivasta tietojenvaihdosta hyötyvät ensi sijassa kuluttajat, koska sen ansiosta markkinoilla on turvallisempia tuotteita, sanoo suunnittelija Nina Majuri Tukesista. Myös viranomaisille RAPEX-järjestelmä on tärkeä työväline. Järjestelmän kautta saadaan tietoja tuotteista, jotka on jo jossain jäsenvaltiossa todettu vaarallisiksi. Toiminta tehostuu, jos samaa tuotetta ei tarvitse testata uudelleen. Viikkoyhteenvedoista yritykset voivat tunnistaa omiin tuoteryhmiinsä liittyviä keskeisiä vaaratekijöitä. Näin niihin voidaan kiinnittää huomiota jo ennen tuotteiden markkinoille saattamista ja siten säästyä kalliiksi tulevilta jälkitoimilta. Myös kuluttajat voivat tarkastella viikkoyhteenvetoja.

– RAPEX-järjestelmä tehostaa markkinavalvonnan vaikuttavuutta, toteaa ylitarkastaja Janne Niemelä Tukesista.  On aivan eri asia poistaa tuote pelkästään Suomen markkinoilta, kun taas RAPEX-järjestelmän kautta tieto vaaraa aiheuttavista tuotteista julkaistaan koko Euroopassa. RAPEX-China-yhteistyön kautta myös Kiinan viranomaiset saavat tiedot vaarallisista tuotteista. Tulevaisuudessa tietoa välitetään yhä enemmän myös OECD:n maailmanlaajuisen GlobalRecalls-portaalin kautta.

Suomesta eniten ilmoituksia sähkötuotteista ja leluista

RAPEX-ilmoitusten määrä on vuosikymmenessä nelinkertaistunut. Kasvaneesta ilmoitusmäärästä ei voi kuitenkaan tehdä suoraan johtopäätöstä, että vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla olisi moninkertaistunut. Määrän kasvua selittää osaltaan riskiperusteinen ja tehokas markkinavalvonta, myös uusia maita on tullut järjestelmän käyttäjiksi. Järjestelmän käyttäminen on viranomaisille lakisääteinen velvoite.

Lelujen sekä vaatteiden, tekstiilien ja muotituotteiden lisäksi ilmoituksia tehtiin runsaasti myös erilaisista sähkötuotteista, moottoriajoneuvoista ja kosmetiikasta. Kemialliset riskit näkyivät useissa eri tuoteryhmissä. Suomen viranomaisten 89 ilmoituksesta suurin osa koski sähkötuotteita ja leluja. Lisäksi ilmoituksia tehtiin muun muassa suojavarusteista, kuten suojakäsineistä, heijastimista ja kuulosuojaimista. Muiden maiden tekemiin ilmoituksiin Suomi teki 132 toimenpidettä.

Ammattikäyttöön tarkoitetuista tai ympäristöriskin aiheuttavista tuotteista tehtiin järjestelmään yhteensä 62 ilmoitusta, joista yhdeksän tuli Suomesta. Kesällä 2013 komissio alkoi julkaista viikkoyhteenvedoissaan tiedot myös näistä tuotteista.

Lisätietoja:
Suunnittelija Nina Majuri, puh. 029 5052 145, [email protected]
Ylitarkastaja Janne Niemelä, puh. 029 5052 153, [email protected]

Komission tiedotteet: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/press_rel/press_rel_cons_consumers.cfm

Komission julkaisema vuosiraportti 2013

Lisää aiheesta Tukesin verkkosivuilla