Hyppää sisältöön

Vaihdatko lämmitysjärjestelmää vai riittääkö nykyisen öljylämmityslaitteiston huoltaminen?

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 12.5.2021 8.04
Tiedote

Oletko luopumassa öljylämmityslaitteistostasi ja vaihtamassa lämmitysjärjestelmää?  Tukesin hyväksymillä asennus- tai tarkastusliikkeillä on riittävä osaaminen ja tarvittava kalusto öljylämmitysjärjestelmän turvalliseen käytöstä poistamiseen. Myös käytössä oleva öljylämmitysjärjestelmä vaatii huoltoa ja kunnossapitoa. Huoltoja tekevät Tukesin hyväksymät öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeet. 

Valtion tuki öljylämmityksestä luopumiselle on lisännyt voimakkaasti omakotitalojen öljylämmityslaitteistojen vaihtamista muihin lämmitysvaihtoehtoihin. Tuki on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Öljylämmityslaitteistosta luopumisessa on huomioitava monia turvallisuusasioita.  

Toimi näin, jos luovut öljylämmityslaitteistosta 

Öljylämmityslaitteisto koostuu öljylämmityskattilasta, -polttimesta sekä öljylämmityskattilan ja öljysäiliön välisestä putkistosta. Kun lämmitysjärjestelmä vaihdetaan, pelkän öljylämmityskattilan ja -polttimen poisto ei riitä. Myös öljysäiliö on poistettava, tai vähintään tyhjennettävä ja puhdistettava. Säiliön käyttö on estettävä tulppaamalla tai katkaisemalla täyttöputki. Kuntien ympäristöviranomaiset voivat antaa tarkempia määräyksiä säiliöiden poistoista niistä aiheutuvien ympäristöriskien vuoksi. 

Tukesin hyväksymillä asennus- tai tarkastusliikkeillä on riittävä osaaminen ja tarvittava kalusto öljylämmitysjärjestelmän turvalliseen käytöstä poistamiseen. Öljysäiliön poistosta ja mahdollisesta purkamisesta on lähetettävä pöytäkirja pelastusviranomaiselle ja tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Huollata öljylämmityslaitteistoasi ja tarkistuta öljysäiliön kunto säännöllisesti 

Öljylämmityslaitteistoa kannattaa huoltaa säännöllisesti. Huollon tekee Tukesin hyväksymä öljylämmityslaitteistoliike. Huollossa puhdistetaan öljypoltin ja tarkistetaan sen kunto sekä tehdään poltinjärjestelmän toimintaan liittyviä mittauksia. Lämmityskattilan huolto ja puhdistus eivät normaalisti sisälly öljypoltinhuoltoon, joten kattilan huollosta on sovittava tilauksessa erikseen. 

Myös öljysäiliön kunto tulee tarkastaa säännöllisesti. Tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden tarkastus on pakollista. Tarkastus on tehtävä ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua öljysäiliön käyttöönotosta. Myös muille öljysäiliöille suositellaan säännöllisiä tarkastuksia. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä myös muiden kuin pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden tarkastukset voivat olla pakollisia. Tarkastuksen tekee Tukesin hyväksymä öljysäiliöiden tarkastusliike. Tarkastuksessa säiliö tyhjennetään öljystä ja puhdistetaan. Metallisen säiliön sisäpinnan kunto tarkistetaan ja säiliön seinämän paksuutta mitataan pistokoemaisesti. Maanalaisten lujitemuovisäiliöiden tiiveys tarkastetaan yli- tai alipainekokeella. Tarkastusliike antaa tarkastuksestaan pöytäkirjan, johon merkitään säiliön kuntoluokka (A-D) ja seuraavan tarkastuksen ajankohta. 

Säiliön kuntoluokat ja tarkastusvälit 

A-luokka: metallisäiliön tarkastusväli 5 vuotta, muiden kuin metallisäiliöiden 10 vuotta 

B-luokka: tarkastettava kahden vuoden välein

C-luokka: poistettava käytöstä 6 kk:n kuluessa tarkastuksesta

D-luokka: poistettava käytöstä välittömästi.

Öljysäiliön pinnoittamisessa on riskejä

Osa tarkastusliikkeistä tarjoaa myös pinnoittamista korjausvaihtoehtona. Maanalaisten tärkeillä pohjavesialueilla olevien öljysäiliöiden pinnoittaminen on kiellettyä. Tukes varoittaa myös muualle sijoitettujen öljysäiliöiden pinnoittamisesta, koska pinnoituksen jälkeen säiliön vaipan paksuutta ei voida enää mitata luotettavasti. Pinnoitetun säiliön kuntoa ja tarkastusväliä ei voida tämän vuoksi määrittää luotettavasti. 

Käytetyn öljysäiliön kunnosta on vaikea varmistua

Öljylämmityslaitteistosta luopuminen on lisännyt käytöstä poistettujen öljysäiliöiden myyntiä eri myyntipalstoilla. Myynnissä on sekä muovi- että metallisäiliöitä. Tukes varoittaa käytetyn öljysäiliön uudelleen asentamisesta, koska käytettyyn öljysäiliöön liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevia riskejä, esimerkiksi säiliön varusteiden ja varusteiden liitosten huono kunto.

Jos käytetyn öljysäiliön ottaa uudelleen käyttöön, on sen asennus teetettävä Tukesin hyväksymällä asennusliikkeellä.

Vastuu laitteistoista on sen omistajalla tai haltijalla

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa viime kädessä öljylämmityslaitteiston, öljysäiliön ja laitteiston varusteiden kunnosta. Vahinkotapauksissa vakuutusyhtiöt eivät välttämättä korvaa huoltamattoman öljylämmityslaitteiston aiheuttamaa öljyvahinkoa.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Merja Rajamäki, p. 029 5052 518
ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, p. 029 5052 519
sähköpostit muotoa: [email protected]

Linkit: 

Tukesin hyväksymät asennus- ja tarkastusliikkeet

Hyväksyttyjen liikkeiden pätevyysluokat 

 
Sivun alkuun