Valikko

Välinpitämättömyys sähköasennusten kunnossapitoa kohtaan aiheuttaa mittavia tulipaloja

Tukes 4.2.2014 8.48
Tiedote

Osa sähkölaitteiston vikaantumisesta johtuvista tulipaloista ja sammutustehtävistä voitaisiin välttää, jos laitteistojen haltijat pitäisivät parempaa huolta sähköasennusten kunnossapidosta. Pelastuslaitokset saivat n. 770 sähkölaitteiston vikaantumisesta johtuvaa hälytystehtävää aikavälillä 3/2012-2/2013. Eniten hälytystehtäviä aiheutui valaisimien, sähkökeskusten sekä sähköjohtojen ja kaapelointien vikaantumisesta.  Tiedot löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tuoreesta Sähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa -selvityksestä. 

Pelastuslaitokselle aiheutui sähkönkäytöstä rakennuksiin kohdistuneita palohälytystehtäviä vuodessa 2590 kpl. Kun suljetaan pois ihmisen, usein käyttäjän, välittömän virheellisen toiminnan osuus kaikista hälytystehtävistä, jäljelle jäävien asennettujen sähkölaitteiston osien vikaantumisesta aiheutuneet sammutustehtävät aiheuttivat palohälytystehtävistä 30 prosenttia (n. 770 kpl). Vikaantuneista sähkölaitteistoista johtuneista hälytystehtävistä rakennuspaloja oli n. 200 kappaletta.

Selvityksessä sähkölaitteistolla tarkoitetaan kiinteitä sähköasennuksia sekä kulutuslaitteiden kiinteitä asennuksia (esim. kiuas, sähköliesi) sähköverkkoon.

Selvitystyö sähkölaitteistojen vikaantumisesta johtuvista palohälytystehtävistä  toteutettiin käyttämällä perusaineistona Tukesin viimeisintä Sähkö palon syttymissyynä -tutkimusta, jonka materiaalina oli vuoden seurantajakso pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOsta. Selvityksen yksi keskeisistä tavoitteista oli luoda tilannekuvaa sähkölaitteistojen aiheuttamista paloista Suomessa ja sen pohjalta arvioida tarvetta mahdollisiin tarkempiin selvityksiin sähköasennusten paloriskeistä ja paloista.

Selvityksen perusteella Tukes haluaa muistuttaa, että sähkölaitteistojen kunnossapidon laiminlyönti voi johtaa pahimmillaan sähkölaitteiston palovaaralliseen vikaantumiseen ja sen seurauksena mittavaan tulipaloon. Kunnossapito on aina sähkölaitteiston haltijan, esimerkiksi omakotitalon omistajan vastuulla. Jos sähköasennuksissa tai -laitteissa ilmenee häiriöitä tai vikaa, on syytä ottaa välittömästi yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.

Yhtenä huolta aiheuttavana ryhmänä selvityksessä nousivat esiin kiinteästi asennetut loisteputkivalaisimet.

– Jo niinkin yksinkertaisella toimenpiteellä, kun oikea-aikaisella palaneiden loisteputkilamppujen vaihdolla voidaan merkittävästi pienentää kiinteistöjen paloriskiä. Paloturvallisuutta lisää, kun loisteputkivalaisimien sytyttimet vaihtaa turvasytyttimiin, jotka sammuttavat putken polttoiän loppuessa, ylitarkastaja Sakari Hatakka Tukesista sanoo.

Tukes muistuttaa, että sähkölaitteistoon liittyvien erilaisten laitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa.

Kiinteistön haltija, näin ylläpidät sähkölaitteiston turvallisuutta

  • Ammattitaitoiset asennukset ovat turvallisuuden kulmakivi. Turvallisuuden takia sähkötöitä saa tehdä vain siihen oikeudet omaava sähköalan ammattilainen.
  • Perehdy sähkölaitteiden ja -laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Lue ohjeet ajatuksella ja noudata niitä. Sähkölaitteiston kunnossapito on kiinteä osa rakennuksen ylläpitoa ja sen kunnosta huolehtimista.
  • Tärkeimmät käytönaikaista turvallisuutta ylläpitävät toimenpiteet ovat: käytön seuranta, huolto- ja kunnossapito sekä määräaikaistarkastukset. 
  • Jos huomaat tai epäilet sähköasennuksissa vikaa, kutsu apuun sähköalan ammattilainen
  • Hyvin ja ammattimaisesti tehdyt sähköasennuksetkaan eivät ole ikuisia. Uusi sähkölaitteet ja asennukset oikea-aikaisesti jo ennen kuin ne vikaantuvat ja aiheuttavat mahdollisesti vaaraa!

Tervetuloa Tukesin osastolle Sähkö, Tele, Valo ja AV -messuille Jyväskylään

Tukes osallistuu Sähkö, Tele, Valo ja AV -messuille Jyväskylässä 5.-7.2.2014. Tukesin messuosastolta (osasto B-268) saa tietoa sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen vaatimuksiin liittyvistä asioista.

Osastolla sähköurakoitsijoiden on mahdollista keskustella ajankohtaisista asioista ja esimerkiksi päivittää yhteystietojaan Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin. Sähkölaitteiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille on puolestaan tarjolla kattava tietopaketti sähkölaitteiden markkinoille saattamisesta.

Lisätietoja:

Sähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa -selvitys

ylitarkastaja Sakari Hatakka, p. 029 5052 562

turvallisuusinsinööri Ville Huurinainen, p. 029 5052 111

sähköposti: [email protected]