Valintoja kemikaalilaitosten valvonnassa

Tukes
3.12.2015 9.20
Tiedote

 

Niukkenevien resurssien tilanteessa on entistä ajankohtaisempaa miettiä, mitä ja miten viranomainen tekee. Prosessiturvallisuutta valvovan viranomaisen mieleen nousee tällöin seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten voisimme tehokkaimmin edistää turvallisuutta? Minkälaisin toimenpitein saavutamme parhaimman vaikuttavuuden? Mistä riittäisi aikaa pakollisen valvontatyön lisäksi myös paljon kysyttyjen oppaiden valmisteluun? Tärkeää on samalla miettiä, miten säilyttää työmotivaatio kiireessä. Onneksi nämä kaksi näkökulmaa kohtaavat käytännössä hyvin: mitä vaikuttavammaksi ja hyödyllisemmäksi työ koetaan, sitä innostavampaakin se on.

Emme voi valita valvomiamme kohteita tai mitä lupia käsittelemme. Tarkastusten väliä voimme kuitenkin joko pidentää tai lyhentää säädetyistä väleistä tarkastustulosten, kohteen turvallisuustilanteen sekä kohteen luonteesta johtuvien riskien perusteella, eli pystymme kohdistamaan resurssimme sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Tällä kohdin on kyllä pientä ristiriitaa havaittavissa: mitä tunnollisemmin asiansa hoitava laitos, sen lämpimämmin meidät toivotetaan käynneille vaikka useamminkin, ja toisin päin. Vaikka tiedämme tekevämme hyödyllistä turvallisuustyötä, aina on varaa kehittyä tai miettiä asioita uusiksi, varsinkin jos resurssit vähenevät. Hyvät ideat ovat siis tarpeen!  Mistä napata lisää vaikuttavuutta ja tehokkuutta?

Kokemustemme mukaan ideoita syntyy parhaiten työn lomassa, ikään kuin sivutuotteena, kunhan vain saa ne talteen.  Siksipä varsinaisten palaverien lisäksi arkiset kokemusten vaihdot tai jopa turhautuneet purkaukset tarkastusmatkojen, neuvotteluiden tai asiakaspuheluiden jälkeen ovat arvokkaita. Ne voivat parhaimmillaan johtaa esimerkiksi säädösmuutoksiin, niin, että pystymme entistä paremmin keskittymään vaarallisimpiin kohteisiin. Muita tuloksia voivat olla vaikkapa parannukset omissa prosesseissa taikka opas aiheesta, joka tuntuu kentällä haastavalta.  Lista on pitkä.  Ja vaikka ajatukset eivät johtaisikaan mihinkään, kuulumisia on aina mukava vaihtaa!

Tukesin omat arvot ” Yhdessä asiantuntevasti – rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen” kannustavat ideointiin ja sallivat myös sen, ettei aina mene ihan nappiin - kunhan kokemuksista opitaan.
Leena Ahonen

Ryhmäpäällikkö, Prosessiturvallisuusryhmä

 

 

 

 

Kuva laitokselta: Lauri Mannermaa