Valikko

Vältä kaasuonnettomuudet kesämökillä

Tukes 20.6.2013 10.00
Tiedote

Nestekaasun käytössä sattuu vuosittain useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita, kuten tulipaloja, räjähdyksiä ja vuotoja. Kymmenen vuoden aikana kaasuonnettomuuksissa on kuollut 15 henkilöä ja loukkaantunut kymmeniä. Onnettomuuspaikkana on usein kesämökki, jossa on käytetty viallisia kaasulaitteita pienissä tiloissa. Kuolemantapaukset johtuvat yleensä joko häkämyrkytyksestä tai kaasuvuodon aiheuttamasta tulipalosta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) neuvoo, miten vältyt onnettomuuksilta nestekaasun käytössä.

Tukesin tietoon tulee vuosittain noin 10 kaasulaitteiden kuluttajakäytössä sattunutta onnettomuutta ja vaaratilannetta.  Kuolemantapauksia on kaasun käytössä sattunut 2000-luvulla lähes joka vuosi. Tyypillistä nestekaasuonnettomuuksille on, että samalla kertaa menehtyy useampi ihminen.  Aikaisemmin onnettomuudet ovat johtuneet pääasiassa vanhojen ja viallisten laitteiden huolimattomasta käytöstä, mutta viime vuosina kuolemantapauksia on sattunut myös melko uusilla kaasulaitteilla.  Esimerkiksi vuonna 2010 uudehko viallinen kaasujääkaappi aiheutti kahden ihmisen kuoleman. Vakavia onnettomuuksia on sattunut myös kaasuliesien ja -lämmittimien käytössä.

Tukesin turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen muistuttaa varovaisuudesta ja huolellisuudesta kaasulaitteiden käytössä.
– Kun nestekaasua käytetään sisätiloissa, on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta esimerkiksi raitisilmaventtiilien kautta.  Jos palamisilmaa ei ole riittävästi, syntyy häkää.  Erityisen vaarallista on käyttää pienissä tiloissa yhtä aikaa useita kaasulaitteita.  Makuutiloissa kaasulaitteita ei saa käyttää lainkaan, Huttunen varoittaa. 
Kuolemantapauksia on sattunut erityisesti yöllä, kun kaasulaite on unohtunut päälle tai viallisesta laitteesta on vuotanut kaasua useamman tunnin ajan ihmisten nukkuessa.

Kaasulaitteiden huolto ja kunnossapito ovat keinoja onnettomuuksien estämiseksi. Laitteiden vuositarkastukseen kuuluu liitosten tiiviyden tarkistus sekä letkun kunnon tutkiminen.  Letku on vaihdettava uuteen, jos siinä näkyy taivutettaessa hiusmurtumia. Paineensäädin on hyvä vaihtaa 10 vuoden välein. Vanhojen kaasulaitteiden huolto kannattaa teettää hyväksytyllä kaasuasennusliikkeellä. Luettelo liikkeistä on Tukesin verkkosivuilla: Kaasuasennusliikkeet.

Palovaroitin on pakollinen varuste kesämökillä.  Turvallisuutta lisäävät myös häkä- ja kaasuvaroittimet. Tulipalon varalle kannattaa hankkia sammutusvälineitä ja opetella niiden käyttö. Hyviä sammutusvälineitä ovat sammutuspeite, käsisammutin, puutarhaletku, vedellä täytettävä sankoruisku tai suuriin sammioihin varastoitu kasteluvesi.

Lisää ohjeita nestekaasun turvalliseen käyttöön saat Tukesin verkkosivuilta sekä Facebook-sivuilta.
http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Koti-ja-kodin-tekniikka/Nestekaasun-kaytto/

www.facebook.com/Turvallisuusjakemikaalivirasto

Lisätietoja:  turvallisuusinsinööri Seppo Huttunen, puhelin 029 5052 471, [email protected]


LIITE

Muistilista nestekaasun turvalliseen käyttöön

– Tarkista laitteesi kunto säännöllisesti: taivuttele letkua ja katso, ettei siinä ole murtumia. Tarkista myös liitoskohtien tiiviys saippualiuoksen avulla. Vie vialliset laitteet huoltoon.
– Tutustu käyttöohjeisiin ja noudata niitä. Älä käytä laitteita muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
– Sulje pulloventtiili aina käytön jälkeen.
– Käytä hyväksyttyä kaasuasennusliikettä kiinteitä putkistoja vaativissa asennuksissa.

Jos tunnet kaasun hajua

– Sulje heti pulloventtiili.
– Älä tupakoi, älä käytä avotulta tai sähkökatkaisijoita.
– Tuuleta huone: avaa ikkunat ja ovet.
– Tuulettamisen jälkeen tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä tai vuodonilmaisimella.
– Jos laitteessa on vika, toimita se huoltoon.

Nestekaasupullon vaihto

– Sulje pulloventtiili.
– Huolehdi siitä, ettei sytytyslähdettä ole lähellä: älä tupakoi, älä käytä avotulta, älä käytä sähkökatkaisijoita.
– Jos vaihdat pullon sisätiloissa, huolehdi tuuletuksesta.
– Pullon vaihdon jälkeen varmista, että paineensäädin on tiiviisti paikallaan.
– Painoventtiiliä käytettäessä kannata pulloa paineensäätimestä. Jos se ei irtoa, säädin on paikoillaan. Kierreventtiiliä käytettäessä varmista liitosten tiiviys saippuavedellä.

Kaasupullon säilyttäminen

– Asuinrakennuksessa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.
– Säilytä kaasupullo pystyasennossa ja lasten ulottumattomissa.
– Älä säilytä kaasupulloa kellari- tai ullakkotiloissa tai makuuhuoneessa.
– Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40 C°, minkä vuoksi sitä ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä, esim. lämpöpatteria tai tulisijaa.
– Kaasupullon säilytystilassa on oltava hyvä ilmanvaihto.
– Rakennuksen seinustalla oleva kaasupullo on sijoitettava lukittuun kaappiin.