Valikko

Valvo aina pientä lasta uima-altaissa ja kylpytynnyreissä

Tukes 5.6.2015 8.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa erityisesti lapsiperheitä kylpytynnyrien ja uima-altaiden turvallisesta käytöstä.  Huvin ja hyödyn lisäksi kylpytynnyreihin ja uima-altaisiin liittyy myös riskejä, kuten hukkumisvaara, veden laatu ja laadun ylläpitämiseksi käytetyt kemikaalit, ja lisäksi puilla lämmitettäviin kylpytynnyreihin liittyvät tulipalo- ja palovammariskit.

Hukkuminen on EU:n alueella toiseksi yleisin lasten tapaturmaisten kuolemien syy. Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin seitsemän lasta, riski on suurin 1 - 4 -vuotiailla lapsilla. Ruotsissa tapahtui toukokuussa valitettava tapaturma, jossa 2-vuotias lapsi menehtyi kellahdettuaan kylpytynnyriin.

Näin käytät kylpytynnyriä ja uima-allasta turvallisesti

  • Estä pienten lasten valvomaton pääsy altaaseen: peitä allas tai tynnyri asianmukaisella kannella tai suojapeitteellä taikka estä lasten kiipeäminen veteen esimerkiksi poistamalla korkeista altaista tikkaat. Varmin tapa estää hukkuminen on tyhjentää allas aina käytön jälkeen.
  • Sijoita puilla lämmitettävät kylpytynnyrit riittävän kauas palavista materiaaleista. Varmista ettei kuumeneviin osiin esimerkiksi hormiin pääse vahingossa koskemaan.
  • Varmista, että saat uima-altaan tai kylpytynnyrin mukana asianmukaiset käyttöohjeet. Noudata annettuja ohjeita huolellisesti.
  • Valvo aina pieniä lapsia altaassa! Lapsia ei saa jättää koskaan yksinään uima-altaaseen tai kylpytynnyriin, sillä matalaankin veteen voi hukkua.

Näin huolehdit veden laadusta ja käytät turvallisesti allaskemikaaleja

  • Estä orgaanisen aineksen joutuminen altaaseen käyttämällä kantta tai suojapeitettä. Näin estetään mm. lintujen ulosteen ja muiden roskien, kuten lehtien joutuminen veteen. Altaaseen mennessä kannattaa myös huuhdella hiekat pois varpaista.
  • Seuraa säännöllisesti veden laatua ja käytä tarpeen mukaan puhdistuskemikaaleja. Vaihda vesi altaaseen tarpeen mukaan. Lämpimillä keleillä veden laadusta huolehtiminen on erityisen tärkeää. Likainen vesi voi aiheuttaa vaaraa erityisesti pienille lapsille, jotka usein nielevät vettä uidessaan.
  • Käytä tarkoitukseen soveltuvia allaskemikaaleja oikein annosteltuna. Väärin annostellut tai tarkoitukseen soveltumattomat kemikaalit voivat aiheuttaa vaaraa. Käytä allasta vasta, kun olet varma veden laadusta. Epäpuhtaasta vedestä tai väärin annostellusta puhdistusaineesta voi aiheutua esimerkiksi silmien kirvelyä, iho-oireita tai hengitysoireita.
  • Säilytä allaskemikaaleja pienten lasten ulottumattomissa. Kemikaalit voivat aiheuttaa terveyshaittaa tai jopa hengenvaaraa.

Kotipihojen uima-altaiden ja kylpytynnyreiden turvallisuusvaatimuksiin tulossa tarkennuksia

Kotipihojen uima-altaat ja kylpytynnyrit ovat yleisiä kulutustavaroita, joiden tulee täyttää kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) vaatimukset. Tavaran luovuttajat ja palveluntarjoajat ovat vastuussa siitä, ettei kulutustavaroista tai kuluttajapalveluista aiheudu vaaraa kenenkään turvallisuudelle. Altaiden ja tynnyrien sekä niiden lisävarusteiden, kuten kansien tai suojapeitteiden mukana tulee antaa selkeät ja ymmärrettävät ohjeet niiden turvallisesta käytöstä suomeksi ja ruotsiksi. Jos altaassa on käytössä kansi, sen tulisi kestää ihmisen paino. Kansi tulisi myös olla varustettu kiinnitysmekanismilla, joka estää altaaseen pääsemisen silloin, kun allas ei ole käytössä. Altaan suojapeitteissä puolestaan tulee olla varoitusmerkintä, jos peite ei kestä ihmisen painoa.

Turvallisuusstandardeissa esitetään tapoja, joilla lähtökohtaisesti voidaan saavuttaa lainsäädännön vaatimukset. Kotipihojen uima-altaita koskevat standardit julkaistaan syksyn 2015 aikana ja kylpytynnyreille on valmisteilla standardi.

Katso Tukesin kukkahattutädin vinkit turvalliseen kylpytynnyrin käyttöön lapsiperheessä.

Lisätietoja:

 www.tukes.fi/kotipihojen-uima-altaat

erikoissuunnittelija Kari Andersson, puh. 029 5052 112

suunnittelija Nina Majuri, puh. 029 5052 145

sähköpostit: [email protected]