Valvontaorganisaatioiden omavalvontatyöpajan teemana oli yhteistyö ja vuorovaikutus

10.11.2020 10.17
Uutinen

Valviran, Fimean, Stukin ja Tukesin yhteistiedote: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Säteilyturvakeskus STUK sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekevät yhteistyötä omavalvonnan edistämiseksi.

Virastot järjestivät 9.11.2020 yhteisen omien asiantuntijoidensa omavalvontatyöpajan teemalla valvontaorganisaatioiden yhteistyö ja vuorovaikutus. Työpajan tarkoitus oli kehittää konkreettisin keinoin valvontaviranomaisten rooleja toimijoiden omavalvonnan edistämiseksi, vahvistaa viranomaisten valvontayhteistyötä ja edistää asiantuntijoiden verkostoitumista yli organisaatiorajojen.

Toimiva omavalvonta on kaikkien vastuullisten toimijoiden riskinarvioinnin, riskienhallinnan ja turvallisuustyön perusta. Omavalvontaa ei voi ulkoistaa valvontaviranomaiselle. Viranomaisten tehtävänä on tukea ja edistää omavalvontaa sekä viime kädessä varmistaa sen toimivuus.

Työpajassa käsiteltiin omavalvonnan määrittelyjä, lainsäädäntöä ja omavalvonnan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä omavalvontasuunnitelmien merkitystä toiminnan laadun varmistamiseksi. Valvontaorganisaatioiden asiantuntijat jakoivat myös käytännön kokemuksiaan omavalvonnasta työssään ja esittelivät näkemyksiään omavalvonnan tulevaisuudesta. Valvontayhteistyötä voidaan tehdä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen, ympäristöterveydenhuollon ja lääkinnällisten laitteiden omavalvonnan edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyön perusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa omavalvonta on kaiken asiakas- ja potilasturvallisuustyön perusta. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa potilaan ja asiakkaan oikeus riittävän laadukkaaseen ja turvalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hyvien toimintakäytäntöjen noudattaminen. Omavalvonnan toteutumista seurataan omavalvontasuunnitelmien avulla. 

Työpajassa jaettiin kokemuksia myös hyviksi havaituista omavalvonnan käytännön menettelytavoista esimerkkeinä omavalvonnan kohteet kuten energian tuotantolaitokset ja räjähdevarastot, ydinlaitokset, veden tuotanto, sosiaali- ja terveyspalvelut, apteekkitoiminta ja lääkeala, lääkinnälliset laitteet sekä bioperäiset siirteet.

Tilaisuuteen osallistui noin 150 valvontaorganisaatioiden asiantuntijaa.

Lisätietoja antavat: 

Hanna Toiviainen, suunnittelupäällikkö, Valvira, p. 0295 209 619, etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Sampsa Kaijaluoto, tarkastaja, Säteilyturvakeskus., p. 09 759 88 542, etunimi.sukunimi(at)stuk.fi

Annina Nyholm, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, puh. 0295 052 069, etunimi.sukunimi(at)tukes.fi

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, puh. 0295 223 220, etunimi.sukunimi(at)fimea.fi