Valikko

Valvontaprojekti paransi pallopelialueiden turvallisuutta

Tukes 18.4.2012 8.22
Tiedote

Yleisten pallopelialueiden turvallisuus on melko hyvällä tasolla, mutta parannettavaa löytyy vielä esimerkiksi jalkapallomaalien ja koripallotelineiden kunnosta, sijainnista ja säilytyksestä. Yleisten pallopelialueiden turvallisuutta kohennettiin kesällä 2011 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), aluehallintovirastojen ja kuntien yhteisessä valvontaprojektissa, jossa tarkastettiin yhteensä 633 pelikenttää.  Ennen projektia tarkastajien antama kouluarvosana pallopelialueiden kokonaisturvallisuudelle oli 7,5. Valvontatoimien jälkeen keskiarvo oli jo 8,3.

Valvontaprojektin taustalla olivat pelikentillä tapahtuneet onnettomuudet, joita olivat aiheuttaneet muun muassa jalkapallomaalien ja koripallotelineiden kaatumiset. Riskit onnettomuuksiin kasvavat, kun välineet jätetään valvomatta ja niiden ylläpitoa laiminlyödään.

Tarkastuksissa nousi ylitse muiden kaksi asiaa, jotka heikensivät kenttien turvallisuutta: pallopelialueisiin ja siellä käytettäviin välineisiin kohdistuva ilkivalta sekä kenttien omavalvonnan taso.

Valvontaprojektissa selvisi, että pallopelialueiden käytännön ylläpito oli melko hyvällä tasolla.  Merkittävä ongelma ylläpitäjien omavalvontaan liittyen oli asiakirjojen puuttuminen. Vaikka kenttää olisi hoidettu moitteettomasti, usein hoitotoimenpiteistä, huolloista ja tarkastuksista ei löytynyt asiakirjoja. Käytännön ylläpitoon liittyvät puutteet kohdistuivat yleensä jalkapallomaalien ja koripallotelineiden kuntoon, sijaintiin ja säilytykseen.

– Joillakin kentillä vanhoja käytöstä poistettuja maaleja oli jätetty kentän laidalle. Vanhat maalit ovat houkuttelevia, mutta vaarallisia kiipeilytelineitä. Jalkapallomaalien kaatuminen, luvaton käyttö ja asiaton liikuttelu voidaan estää esimerkiksi sijoittamalla maalit vastakkain ja lukitsemalla ne toisiinsa.  Joistakin koripallotelineistä puuttuivat myös vakauden kannalta tärkeät vastapainot, ylitarkastaja Kaarina Kärnä Tukesista kertoo.

Ensimmäistä kansallista pallopelialueiden valvontaprojektia voidaan pitää kattavana. Projektiin osallistui 56 kuntien muodostamaa valvontayksikköä, kun vuonna 2011 yksikköjä oli Suomessa toiminnassa yhteensä 88. Kuluttajaturvallisuusviranomaiset tarkastivat projektissa 633 kenttää, mikä on noin viidennes alueilla olevista pallopelialueista.  Tarkastettavat kentät valittiin riskiperusteisesti. Yleiset pallopelialueet kuuluvat yleensä kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) soveltamisalalle.

Tukes pitää tärkeänä, että kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiset jatkossakin tekevät valvontaa yleisillä pallopelialueilla.

– Tavoitteena on turvallinen palloilukesä hyvin hoidetuilla kentillä, joiden käyttäjät kantavat myös kortensa kekoon kenttien turvallisuuden parantamiseksi, Kärnä sanoo.

Lisätietoja:

Yleisten pallopelialueiden turvallisuusvaatimuksia

ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 010 6052 184

tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen, p.010 6052 194

sähköpostit. [email protected]