Verkko-ostaminen hämärtää rajoja – viranomaiset valvovat tuotteiden turvallisuutta yhteistuumin

Tukes
13.12.2017 8.45
Tiedote

 

Ennen EU:ta sähkölaitteet ja koneet testattiin, ennen kuin ne saivat tulla myyntiin Suomessa. Nykyään tuotteet liikkuvat vapaasti EU:n sisämarkkinoilla. Valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat tuotteiden turvallisuudesta. Viranomaiset valvovat tuotteita, kun ne ovat jo myynnissä. Tätä kutsutaan markkinavalvonnaksi.

Viime vuosina Euroopan tuoteturvallisuusviranomaiset ovat lähteneet taistelemaan Euroopan markkinoilla olevia vaarallisia tuotteita vastaan muskettisoturien tavoin ”kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”. Tavoitteena on varmistaa kuluttajien turvallisuus.

Lisääntynyt verkko-ostaminen hämärtää maiden rajoja, ja rajat ylittävä viranomaistyöskentely laajenee tulevaisuudessa.

 

Tukes mukana yhteisprojekteissa


Valvontaa on tehty useissa yhteisprojekteissa. Esimerkiksi Euroopan tuoteturvallisuusfoorumin (Prosafe) koordinoimassa Joint Action 2014 -projektikokonaisuudessa selvitettiin turvaporttien, ääntä pitävien lelujen, led- ja energiansäästölamppujen, ilotulitteiden ja sähkökäyttöisten kulmahiomakoneiden turvallisuutta Euroopan markkinoilla. Mukana oli 35 viranomaistahoa 25 maasta.

Suomesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistui  ääntä pitävien lelujen, led- ja energiansäästölamppujen sekä sähkökäyttöisten kulmahiomakoneiden valvontaprojekteihin.

Lue seuraavasta, mitä projekteissa tehtiin ja mitä siitä seurasi.

 

Leluissa liian kovia ääniä


lapsi_v
Mitä valvottiin:
Lasten ääntä pitävät lelut

Montako tuotetta testattiin:  371 lelua

Montako maata osallistui: 16

Mitä selvisi: 10 % testatuista näytteistä ei täyttänyt niille asetettuja vaatimuksia äänen voimakkuuden suhteen. Suurimmat puutteet havaittiin seuraavissa leluryhmissä

 • nallia käyttävät lelut: 28 % ei täyttänyt vaatimuksia.

 • korvalla pidettävät lelut: 20 % ei täyttänyt vaatimuksia.

 • puhallinlelut: 14 % ei täyttänyt vaatimuksia.


Lisäksi puutteita havaittiin pienessä osassa (alle 6 %) kädessä pidettävistä leluista, lyömäleluista, äänileluista ja helistimistä.

Mitä viranomaiset tekivät: Viranomaiset määräsivät kolmelle tuotteelle takaisinvedon kuluttajilta., 30 tuotetta vedettiin pois kauppojen hyllyiltä tai ne määrättiin myyntikieltoon. 26 tuotteesta tehtiin ilmoitus eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (Rapid Alert System), ja muutamia ilmoituksia on vielä tekeillä.

Viranomaisen vinkki sisäänostajille


Vaaraa, eli kuulovaurion tai -vamman, on katsottu aiheutuvan lähinnä kovasta impulssimaisesta melusta. Viranomaiset suosittelevat, että lelujen yleinen melutaso olisi nykyistä alhaisempi. Melussa jo kuuden desibelin muutos vaikuttaa siten, että äänenpaine kaksinkertaistuu. Tällä on suorat seuraukset esimerkiksi pienten vauvojen kuulon kehittymiseen, koska he käyttävät leluja usein aivan kiinni korvassa.

 Viranomaisen vinkki kuluttajille • Testaa lelun ääni jo kaupassa, jos mahdollista.

 • Valitse kahdesta äänilelusta matalammalla äänellä oleva malli.


 

Led- ja energiasäästölampuissa rakennepuutteita ja vääriä merkintöjä


Mitä valvottiin: Euroopan markkinoilla olevien led- ja energiansäästölamppujen sähköturvallisuutta

lamppu
Montako tuotetta testattiin
: 117 lamppua, Suomen markkinoilta testeihin valittiin 10 led-lamppua ja 2 energiansäästölamppua.

Montako maata osallistui: 10

Mitä selvisi: 46:sta testausta lampusta (39%) löydettiin puutteita, jotka saattavat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Useista testatuista lampuista löytyi monia vakavia puutteita, mikä osoittaa, että lamppujen valmistuksessa tai komponenttien valinnassa ei ole noudatettu turvallisuusstandardeissa ja säädöksissä asetettuja vaatimuksia. Lampuista löydetyt turvallisuuspuutteet liittyivät lamppujen rakenteeseen (suojaus sähköiskulta ja jännitekestoisuus) sekä jännitteisten ja kosketeltavineen osien välitseen erotukseen. Puutteelliset tai väärät merkinnät löytyivät 77 lampusta.

Mitä viranomaiset tekivät: Testatuista lampuista 2 määrättiin takaisinvedettäviksi kuluttajilta, 12 lamppua poistettiin markkinoilta ja 13 lampun myynti kiellettiin. 10 Rapid Alert System -ilmoitusta on tehty ja joitain on vielä tekeillä.

Viranomaisen vinkki kuluttajille


Mistä tietää, onko lamppu turvallinen? Kun ostat led- tai energiansäästölamppua, varmista, että lampussa ja/tai lamppupaketissa on

 • CE-merkki

 • valmistajan ja/tai maahantuojan nimi ja osoite

 • energiamerkki

 • muut tarpeelliset tekniset tiedot

 • soveltuuko LED-lamppu himmennettäväksi.


 

Kaikissa kulmahiomakoneissa puutteita


kulmahiomakone
Mitä valvottiin:
Sähkökäyttöisiä kulmahiomakoneita.

Montako tuotetta testattiin: 60 eri hiomakonemallia, mukana myös muutama suorahiomakone. Näytteiden valinnassa painotettiin edullisemman hintaluokan koneita. Suomesta projektiin valittiin 5 hiomakonemallia, joista 4 kulmahiomakoneita ja 1 suorahiomakone.

Montako maata osallistui: 12

Mitä selvisi? Yhtäkään näytteiksi valituista hiomakoneista ei todettu testauksen perusteella täysin vaatimustenmukaiseksi. 85 %:ssa näytteistä todettiin useampi kuin yksi puute.

Merkittävimmät testauksessa tehdyt havainnot:

 • käyttöohjeiden varoitusmerkinnöissä ja/tai turvallisuusohjeissa puutteita

 • koneen merkinnöissä puutteita

 • hiomakoneen kuoren kestävyydessä puutteita - pudotuskokeessa jännitteisiä tai liikkuvia osia esille

 • käytön aikaista ylikuumenemista

 • hiomakoneen laikan suojuksen mekaaninen kestävyys riittämätön – suojus kiertyi paikaltaan yli sallitun rajan tai putosi kokonaan pois testattaessa

 • uudelleenkäynnistyksen estomekanismin puuttuminen


Suomesta hankituissa näytteissä puutteita todettiin etenkin käyttöohjeissa ja merkinnöissä sekä laikan suojuksen kestävyydessä.

Mitä viranomaiset tekivät:  35 hiomakonemallia poistettiin myynnistä/ markkinoilta Euroopassa joko toiminnanharjoittajien vapaaehtoisin toimin tai viranomaisten velvoittamana.

Vaatimus uudelleenkäynnistymisen estomekanismista ei ollut voimassa, kun testatut näytteet on saatettu markkinoille, joten pelkkä kyseisen ominaisuuden puuttuminen ei johtanut myyntiä rajoittaviin toimenpiteisiin. Vaatimus on tullut voimaan huhtikuussa 2016, joten sen jälkeen markkinoille saatetuista hiomakoneista tulee kyseinen ominaisuus löytyä, ja asian valvonnalle onkin suunnitteilla jatkoa yhteistyöprojektin merkeissä.

Viranomaisen vinkki kuluttajille


Kuinka voin todeta, onko koneessani uudelleenkäynnistymisen estomekanismi?

Kytke koneen töpseli pistorasiaan ja käynnistä kone kytkimestä. Kun pidät konetta kytkimestä käynnissä, vedä töpseli pistorasiasta pois ja tämän jälkeen kytke saman tien takaisin. Kone ei saa tällöin käynnistyä, vaikka pidät käyttökytkintä yhä päällä-asennossa.

 

Miksi yhteisiä valvontaprojekteja tehdään?


Yritykset saavat tuoda markkinoille vain turvallisia tuotteita. Viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että yritykset noudattavat turvallisuuslainsäädäntöä. Tavoitteena on paitsi kuluttajien turvallisuus, myös sen varmistaminen, että yritykset toimivat samalla viivalla vastuullisesti.

Eurooppalaisen viranomaisyhteistyön tavoitteena on kehittää markkinavalvontaa entistä paremmaksi. Yhteistyöstä saadaan, ja on jo saatu, monenlaisia hyötyjä: Viranomaiset ovat voineet jakaa parhaita käytäntöjään, testauskustannuksia saadaan pienemmiksi ja tiedonkulku on parantunut eri maiden välillä. Valvonta tehostuu, koska valvonnassa voidaan entistä paremmin hyödyntää myös aiemmissa valvontaprojekteissa saatua tietoa.

Seuraaviksi yhteiseurooppalaisiksi tuotevalvonnan projekteiksi on jo suunnittelutoimet meneillään.

 

 

Termit tutuiksi:


takaisinveto = puutteelliseksi ja vaaralliseksi todettujen tuotteiden palauttaminen myyjälle tai maahantuojalle

markkinoilta poistaminen = yrityksen on lopetettava tuotteen myynti sekä kerättävä jälleenmyyjillä olevat myymättömät tuotteet pois myynnistä

myyntikielto = yrityksen on lopetettava tuotteen myynti, tuotteita ei tarvitse kerätä pois jälleenmyyjiltä ja kuluttajilta

Rapid Alert System = Euroopan yhteisön nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jossa maat vaihtavat tietoja vaarallisiin tuotteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Komissio julkaisee sivuillaan viikottain yhteenvedon ilmoituksista.

 

Linkkejä:


Eurooppalaisten tuoteturvallisuusviranomaisten verkoston (Prosafe) nettisivut (englanniksi)

Kuluttajaturvallisuus – kaikki voivat omalla toiminnallaan edistää turvallisuutta (Tukesin nettisivut)

Tehokas tietojenvaihto vaarallisista tuotteista hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia (Tukesin tiedote)

 

 

Teksti: Elisa Salste

Asiantuntijat: Anja Merenkivi, Mika Toivonen, Soili Huttunen

Kuvat: Anja Merenkivi, Pixabay