Hyppää sisältöön

Vesimittarin etäluenta ei korvaa vesimittarin näyttöä

Julkaisuajankohta 1.6.2021 8.43
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut kyselyitä vesimittareiden näytöstä ja mittareiden etäluennasta. Tukes muistuttaa, että laskutuskäyttöön tarkoitetuissa vesimittareissa on aina oltava näyttö, eikä mittarin laskutuksen etäluenta korvaa sitä. Vesimittareiden hankinnasta vastaavien organisaatioiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja taloyhtiöiden on huolehdittava siitä, että he hankkivat ja asennuttavat vain vaatimustenmukaisia vesimittareita.

Vesimittareiden etäluenta lisääntyy säädösmuutosten takia. Muutos liittyy rakennusten energiatehokkuutta koskevan säädöskokonaisuuden uudistamiseen. Etäluenta on uusissa ja saneerattavissa kohteissa nykyään pakollista. Etäluentaa käytetään laskutukseen ja kulutusseurannan verkkopalveluun.

– Vesimittarissa on aina oltava kuluttajalle tarkoitettu mittariin kuuluva näyttö. Ilman näyttöä asukas ei voi seurata vedenkulutusta ja laskutustietoja itse. Näytön lukeman tarkastaminen on asukkaalle ainoa keino seurata, toimiiko vesimittari luotettavasti. Vesimittarin näytössä oleva lukema on viime kädessä se, johon laskutus perustuu, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sari Hemminki

– Myös etäluennassa voi tapahtua virheitä: asunnon vesimittarin lukemat onkin laskutusjärjestelmässä yhdistetty naapuriin tai lukemat eivät verkkohäiriöiden takia siirry oikein tms. Ainoa keino tutkia näitä tilanteita on seurata kulutuslukemia näytöltä. Käytössä olevasta huoneistokohtaisesta vesimittarista vastaa taloyhtiö, kiinteistöjen mittareista vesihuoltolaitos, Hemminki jatkaa.

– Laskutuskäyttöön asennettavan vesimittarin tulee täyttää mittauslaitedirektiivin vaatimukset. Ilman näyttöä vesimittari ei täytä mittauslaitedirektiivin vaatimuksia. Vesimittarin luotettavuus arvioidaan osana mittarin hyväksyntää. Vaatimukset täyttävä vesimittarissa on CE M-merkintä. Vesimittarin rakenne ja siihen kuuluvat osat on kuvattu ilmoitetun laitoksen hyväksyntätodistuksessa. Hyväksyntätodistuksessa ja mittarin merkinnöissä on kuvattu myös mm. vesimittarin toimintaedellytykset, kuten esim. lämpötila-alue, virtausalue ja sallitut asennusasennot, jotka löytyvät myös mittarin asennusohjeesta. YM:n asetuksen mukaan vesimittareiden on sijaittava paikassa, jossa ne ovat helposti luettavissa, kertoo ylitarkastaja Heikki Koivula Tukesista.

Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden on huolehdittava siitä, että markkinoilla olevat vesimittarit ovat vaatimustenmukaisia. Vesimittareiden hankinnasta vastaavien organisaatioiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja taloyhtiöiden on puolestaan huolehdittava siitä, että he hankkivat vain vaatimustenmukaisia vesimittareita. 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari Hemminki puh. 029 5052 244
Ylitarkastaja Heikki Koivula puh. 029 5052 113
sähköpostit muotoa: [email protected]

Linkit: 

Tukesin verkkosivu vesimittareista

Tukesin tiedote: Oikea asennus ja käytössäoloaika vaikuttavat vesimittarin luotettavuuteen 

 
Sivun alkuun