Vinkkejä pienrakentajalle puutavaran ostoon ja oikeaan käyttöön

2.7.2020 9.54
Uutinen

Suunnitteletko puurakentamista kesän aikana? Ole tarkkana, kun hankit rakennusmateriaalia, jotta saat kunnollista ja kestävää tavaraa. Puutavaran merkinnöistä selviää monta tärkeää asiaa ja myös myyjältä kannattaa varmistaa tuotteen sopivuus käyttökohteeseen.

Mistä tietää mikä puutavara sopii mihinkin käyttöön?

Kesä on rakentamisen aikaa. Pienrakentajalle voi olla haasteellista varmistaa, sopiiko kaupan hyllyssä oleva tai netistä tilattu tuote omaan projektiin. Kun rakennetaan kuormitettuja rakenteita puusta, tulee rakenteet mitoittaa. Mitoituksen tekee koulutuksen saanut rakennesuunnittelija. Rakennesuunnitelmia tulee noudattaa ja käyttää niissä mainittuja rakennustuotteita.

Kantavissa rakenteissa tulee aina käyttää lujuuslajiteltua rakennuspuutavaraa.  Tämä tarkoittaa sitä, että puutavarasta tulee löytyä leima, jossa näkyy muun muassa valmistaja, CE-merkintä, puutavaran lujuusluokka sekä suoritustasoilmoituksen (DoP) viitenumerotunniste. Suoritustasoilmoitus toimitetaan tuotteen mukana tai verkkosivuilla.

 
Kuva 1: malliesimerkki tuotteeseen liitettävästä CE-merkinnästä.
Kuva Euroopan komission oppaasta Rakennustuotteiden CE-merkintä vaihe vaiheelta.

Ole tarkkana kattorakenteiden kanssa

Rakennuskohteeseen omien mittojen mukaan tilattavien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Esimerkiksi kattoristikoita voi tilata verkosta ja ne toimitetaan suoraan rakennuspaikalle. Naulalevyillä kootuista elementeistä sekä liimaamalla kasatuista liimapuupilareista ja -palkeista tulee kaikista löytyä CE-merkintä.

– Naulalevyristikoita tarkastaessa on syytä varmistaa, että tuote vastaa valmistajalta saatuja ristikkosuunnitelmia ja että ne on valmistettu asennustoleranssien, eli sallittujen poikkeamien mukaan, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Laura Lakua.

– Sallitut poikkeamat/asennustoleranssit ilmoitetaan suunnitelmissa ja ne on helppo tarkistaa ihan rullamitalla, kun ristikkonippu tuodaan työmaalle. Tarkista vähintään, että jokaisesta yksittäisestä ristikosta löytyy asianmukainen CE-merkintä ja että käytetty puutavara on lujuuslajiteltua, Lakua jatkaa.

– Samalla kannattaa tarkistaa, että liitosten puutavarat ovat kiinni toisissaan, eikä liitos ole pelkän naulauslevyn varassa. Jos ristikoissa on puutteita, älä asenna sitä paikoilleen ennen kuin sen kestävyys on varmistettu suunnittelijalta ja valmistajalta, Lakua lisää.

Käytä kyllästettyä puutavaraa harkiten!

Kyllästetyn puutavaran käyttöä kannattaa aina harkita tarkasti. Terassinkin voi rakentaa ihan tavallisesta rakennepuutavarasta, jos se ei ole suorassa kosketuksessa maahan. Kyllästettyä rakennepuutavaraa kannattaa käyttää vesirakentamisessa ja maassa kiinni olevissa rakenteissa. Kasvihuoneisiin tai istutuslaatikoiksi ei kyllästettyä puutavaraa kannata käyttää. Lisätietoa kyllästetyn puun käytöstä löytyy Tukesin nettisivuilta.

Ilmoita Tukesille tuotteen virheistä

Jos havaitset rakennustuotteissa tai niihin liittyvissä dokumenteissa puutteita tai virheitä, ilmoita niistä Tukesille nettisivujen ”ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta rakennustuotteesta” lomakkeella.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Laura Lakua, p. 029 5052 742, 
Ylitarkastaja Paula Porkola, p. 029 5052 081
sähköpostit muotoa: [email protected]

Liite:

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance = DoP) on CE-merkinnän tärkein liitedokumentti. Siinä ilmoitetaan tuotteen valmistaja, käyttötarkoitus ja tuotestandardissa määritetyt tuotteen ominaisuudet ja suoritustasot. Lujuuslajitellun rakennuspuutavaran DoPista tulisi löytyä tiedot mm. taivutus-, puristus-, veto- ja leikkauslujuudesta, taivutuskimmokerroin, pitkäaikaiskestävyys sekä palokäyttäytyminen. Näiden tietojen avulla tuotteen kestävyys mm. kantavissa rakenteissa pystytään määrittämään.

Tuotteen CE-merkintä on tiivistelmä tuotteen suoritustasoilmoituksesta. Se ei ole suoraan tae tuotteen laadusta ja sopivuudesta käyttökohteeseen. CE-merkki kertoo, että tuote täyttää EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisen yhdenmukaistetun tuotestandardin asettamat vaatimukset. Lisätietoja rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä löytyy Tukesin nettisivuilta.