Ilmoita vaarallinen tai puutteellinen rakennustuote

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Tukesille rakennustuotteesta, joka on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle tai ei ole CE-merkinnän, tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai muun vapaaehtoisen sertifikaatin mukainen. Lisäksi tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen, rakennustuotteesta, jota ei ole asianmukaisesti CE- merkitty. Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot rakennustuotteesta ja sen valmistajasta tai maahantuojasta. Tiedot löytyvät yleensä rakennustuotteeseen kiinnitetystä merkinnästä, sen pakkauksesta tai sen mukana toimitetuista asiakirjoista. Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään pysyvänä osana rakennuskohteessa ja jonka ominaisuudet vaikuttavat rakennuskohteen ominaisuuksiin. Rakennustuotteita ovat esim. ontelolaatta, lämmöneriste tai asfaltin kiviaines. Rakennustuotteita eivät ole esim. kaapistot ja sisustustuotteet.

Tämä tieto on pakollinen. Rakennustuotteen kaupallinen nimi ja yksilöintitiedot, esim. mitat?
Tämä tieto on pakollinen. Onko tuotteessa, etiketissä, pakkauksessa tai asiakirjoissa CE-merkintä?
Onko tuotteessa, etiketissä, pakkauksessa tai asiakirjoissa CE-merkintä?

Rakennustuotteen valmistajan, maahantuojan tai vähittäiskauppiaan tiedot:

Tämä tieto on pakollinen. Nimi
Tämä tieto on pakollinen. Osoite, postinumero ja postitoimipaikka

Rakennustuotteen osto- tai käyttöpaikan tiedot

Tämä tieto on pakollinen. Osto- tai käyttöpaikan nimi
Tämä tieto on pakollinen. Osto- tai käyttöpaikan osoite, postinumero ja postitoimipaikka

Ilmoittajan yhteystiedot: Tarvitsemme yhteystietojasi, jotta voimme pyytää lisätietoja. Yhteystietoja ei ole pakko jättää, mutta tarkastathan siinä tapauksessa, että antamasi tiedot tuotteesta ja sen osto- tai käyttöpaikasta ovat tarpeeksi kattavat.

Viranomaiselle lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, jos ne eivät sisällä liikesalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Liitä mukaan yhteystietosi mahdollisten lisätietojen saamiseksi