Webinaari SCIP-ilmoituksesta esineitä toimittaville yrityksille ja jätealan toimijoille

23.3.2021 10.06
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestää webinaarin tietojen toimittamisesta SVHC-aineita sisältävistä esineistä SCIP-tietokantaan. Maksuton webinaari pidetään 14.4.2021 kello 9.30-12.30.

Esineiden toimittajien on tehtävä ilmoitus Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Tällä varmistetaan, että tieto SVHC-aineita sisältävistä esineistä on saatavilla tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren ajan, myös jätevaiheessa ja kierrätyksessä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia EU:n markkinoille saatettavia esineitä, jotka sisältävät erityistä huolta aiheuttavaa ainetta eli SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia.

Jätealan toimijat voivat käyttää hyödyksi SCIP-tietokannan tietoja esineiden sisältämistä SVHC-aineista omassa toiminnassaan.

Tietojen toimittaminen EU:n jätedirektiivin mukaisesti varmistetaan Suomessa kemikaalilakiin tehtävällä muutoksella, jonka arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021. Ympäristöministeriö suosittelee, että SVHC-aineita sisältävien esineiden toimittajat tekisivät ilmoituksia tietokantaan jo ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa.

Webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen on julkaistu Tukesin verkkosivuilla. Ilmoittaudu viimeistään 9.4.2021.

Lisätietoja
Sari Tuhkunen, puh. 029 5052 039, [email protected]