Hyppää sisältöön

Yritysten on parannettava tiedottamista erityistä huolta aiheuttavista aineista

Julkaisuajankohta 2.9.2020 9.22
Uutinen

Tieto esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC-aineista kulkee huonosti yritykseltä toiselle. Asia selvisi EU:n laajuisessa valvontahankkeessa. Yli puolet yrityksistä, jotka jakelivat SVHC-aineita sisältäviä esineitä toimitusketjuun tai kuluttajille, eivät toimittaneet lainsäädännön edellyttämiä tietoja. Tiedonkulku takkuaa myös suomalaisyrityksissä. Tulevaisuudessa yritysten velvollisuudet lisääntyvät, sillä niiden on toimitettava tietoa myös uuteen SCIP-tietokantaan.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet eli SVHC-aineet voivat olla esimerkiksi syöpää aiheuttavia, lisääntymiselle vaarallisia tai ympäristölle haitallisia. Euroopan kemikaaliviraston ECHAn hankkeessa viranomaiset valvoivat ensimmäistä kertaa esineiden SVHC-aineisiin liittyviä yritysten velvoitteita vuosina 2017-2018. Valvottavana oli mm. vaatteita, jalkineita, kodintekstiilejä, elektroniikkaa, sisustustuotteita, muovi- ja kumituotteita.

Valvontahankkeessa oli mukana 15 EU-maata, myös Suomi. Keskeinen havainto oli, että yritysten pitää parantaa tiedotustaan esineiden sisältämistä SVHC-aineista. 

Tiedonkulku mahdollistaa turvallisen käytön

Tietojen toimittaminen SVHC-aineista on tärkeää, jotta esinettä on mahdollista käyttää turvallisesti ja sen voi hävittää oikein.

Suurin osa valvontaprojektin tuotteista ei sisältänyt SVHC-aineita yli pitoisuusrajan, eli yrityksellä ei ollut velvollisuutta toimittaa tietoa aineesta eteenpäin.

Tarkastetuista tuotteista vain 12 % sisälsi SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Tällöin yrityksen olisi pitänyt toimittaa tiedot (vähintään SVHC-aineen nimi) esineen vastaanottajille toimitusketjussa automaattisesti ja lisäksi kuluttajalle, jos kuluttaja pyytää.  Näissä tapauksissa  88 % yrityksistä ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia tietojen toimittamisessa toimitusketjussa.  Yleensä tieto ei välittynyt toimitusketjussa eteenpäin esineen vastaanottajalle, jolloin tiedonkulku katkesi. Lisäksi 51 % yrityksistä  ei täyttänyt tiedottamisvelvoitetta kuluttajille. 

Puutteita tiedonkulussa on myös suomalaisyrityksissä. Mistä huonot tulokset kertovat?

- Yrityksillä ei aina ole tarpeeksi tietämystä SVHC-aineista. Puutteita on myös lainsäädännön tuntemuksessa, kertoo ylitarkastaja Elina Vaahtovuo Suomen havainnoista.

Kun esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia ja sitä valmistetaan tai maahantuodaan esineissä yli 1 tonnin määrän vuodessa, yrityksen pitää tehdä ilmoitus ECHAlle. Valvontaprojektissa tarkastetuissa tuotteissa useimmissa tapauksissa ilmoitusvelvollisuutta ei ollut. Tapauksissa, joissa ilmoitus tuli tehdä ECHAlle, yritys oli noudattanut velvollisuuksiaan. Tässä asiassa yritykset noudattivat lainsäädännön vaatimuksia hyvin.

Seuraa SVHC-aineita ja vaadi toimittajilta tietoa

Jos yritys ei noudattanut lainsäädännön vaatimuksia, yrityksessä ei useimmiten ollut käytössä SVHC-aineiden hallintaan liittyviä viestintä- ja seurantajärjestelmiä. Projekti osoitti, että hallintajärjestelmät auttavat yrityksiä hallitsemaan SVHC-aineisiin liittyvää tietoa ja välittämään sitä myös toimitusketjussa eteenpäin.

Yritysten on parannettava tietämystään markkinoille toimittamistaan tuotteista seuraamalla paremmin SVHC-aineita. Usein yritykset luottavat siihen, että esineen toimittajat antavat SVHC-aineisiin liittyvät asianmukaiset tiedot esineen toimituksen yhteydessä.

Projekti osoitti, että useat yritykset ovat nähneet tarpeelliseksi kysyä itse aktiivisesti toimittajiltaan SVHC-aineisiin liittyviä tietoja tai suorittaa tuotekohtaisia kemikaalianalyysejä. Yritysten pitää asettaa vaatimuksia toimittajilleen, jotta ne voivat varmistaa, että tieto kulkee toimitusketjun läpi.

Esineiden SVHC-tiedot jatkossa myös SCIP-tietokantaan

Yritysten tietämyksen ja tiedonkulun parantaminen on tarpeen, sillä yritysten tulee valmistautua toimittamaan tietoa ECHAn SCIP-tietokantaan esineiden sisältämistä SVHC-aineista.

Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on entistä paremmin saatavilla tuotteen elinkaaren aikana. Pyrkimys on, että tietokanta edistäisi SVHC-aineiden korvaamista vähitellen turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Yrityksen velvollisuudet esineiden sisältämiin SVHC-aineisiin liittyen

Kun esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia, yrityksen tulee 

  • ilmoittaa ECHAlle esineen sisältämästä SVHC-aineesta, jos ainetta esiintyy ao. esineissä yli yhden tonnin määrä vuodessa (esineiden tuottajat ja maahantuojat).
  • tiedottaa toimitusketjun muita toimijoita esineen sisältämästä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi ja toimittaa vastaavat tiedot myös kuluttajalle 45 päivän aikana pyynnöstä (esineiden toimittajat).
  • toimittaa tietoja esineistä ECHAn SCIP-tietokantaan (esineiden toimittajat) vuodesta 2021 alkaen.

Lisätietoa

ylitarkastaja Elina Vaahtovuo, p. 0295052003, sähköposti muotoa [email protected]

Erityistä huolta aiheuttavat aineet Tukesin verkkosivuilla

FORUM, Substances in Articles Pilot project report (pdf ECHAn verkkosivuilla)

ECHA Newsletter, Communication about Candidate List substances in products must improve
 

REACH
 
Sivun alkuun