Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaarallisesta, turvallisuudeltaan puutteellisesta tai vaatimustenvastaisesta tuotteesta sekä tuotteen aiheuttamasta mahdollisesta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta.

Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot tuotteesta ja sen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Sähkölaitteissa olevasta arvokilvestä voit etsiä alla kysyttyjä lisätietoja. Arvokilpi on useimmiten laitteen pohjassa tai takana. Joissakin laitteissa, esim. jääkaapeissa ja pakastimissa arvokilpi voi olla laitteen sisällä.