Terveysalan ammattilaisen tai loppukäyttäjän tekemä ilmoitus kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta

On suositeltavaa, että terveysalan ammattilainen tai loppukäyttäjä (esim. kuluttaja tai kosmetiikka-alan ammatinharjoittaja kuten parturi-kampaaja tai kosmetologi*) ilmoittaa kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta ko. valmisteen vastuuhenkilölle (vastuuyritys, yhteystiedot löytyvät kosmetiikkapakkauksesta) tai jakelijalle (taho, josta valmiste ostettu).

Lainsäädäntö velvoittaa heitä tekemään asiasta ns. SUE-ilmoituksen sen maan viranomaiselle, jossa vakava ei-toivottu vaikutus tapahtui. Suomessa ilmoitukset tehdään Tukesille. Terveysalan ammattilainen tai loppukäyttäjä voi kuitenkin myös tehdä SUE-ilmoituksen suoraan Tukesille alla olevalla lomakkeella.

Lomakkeella kerätään mahdollisimman kattavat tiedot aiheutuneesta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta. Tietojen avulla pyritään määrittämään todennäköisyys sille, että ilmoitettu vakava ei-toivottu vaikutus johtuu ilmoitetusta kosmeettisesta valmisteesta. Tietoja tarvitaan myös Tukesin tiedottaessa asiasta muita EU-maiden viranomaisia ja kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilöä.

SUE-ilmoitukseen liittyviä tiedusteluja voi lähettää sähköpostitse: kosmetiikka_sue (at) tukes.fi