Brexitin vaikutukset yrityksiin

Yhdistynyt kuningaskunta (UK) on eroamassa Euroopan unionista. Eron jälkeen UK:sta tulee EU:n ulkopuolinen valtio eli kolmas maa.

Kokoamme tälle verkkosivulle tietoa siitä, mitä vaikutuksia erolla voi olla yritysten toimintaan. Päivitämme tietoa sitä mukaa, kun sitä on saatavilla. Erosopimuksen tilanne on auki, joten eron yksityiskohdat ja vaikutukset eivät ole vielä selvillä.

Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Kemikaalit

UK:n EU:sta vetäytymisen vaikutus yrityksiin riippuu niiden kemikaalilainsäädännön mukaisesta roolista toimitusketjussa. Joillekin yrityksille tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia. Kun UK:ssa toimivasta yrityksestä tulee EU:n ulkopuolinen yritys, jakelijoiden ja jatkokäyttäjien rooli samassa toimitusketjussa muuttuu monissa tapauksissa EU:hun maahantuojiksi. Jatkossa esimerkiksi UK:sta kemikaalin tuonti Suomeen on laitonta, ellei Suomeen kemikaalia tuova yritys tee aineista REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA).

Lisätietoa UK:n vetäytymisen vaikutuksista REACH-, CLP- ja biosidiasetusten mukaisiin velvoitteisiin löydät ECHAn sivuilta.

Kosmetiikka

UK:n EU:sta vetäytymisen vaikutus yrityksiin riippuu niiden EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisesta toimijaroolista. Joillekin yrityksille tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia.

Vetäytymispäivämäärästä lähtien (huomioi mahdollinen siirtymäaika):

  • vastuuhenkilö ei voi olla sijoittautunut UK:iin. Tämän vuoksi EU-alueelle sijoittautuneesta jakelijasta tulee EU-maahantuoja ja samalla ilman eri toimenpiteitä UK:sta EU-alueelle tuomansa valmisteen vastuuhenkilö.
  • uusi vastuuhenkilö voi myös nimetä jonkun muun EU-alueella olevan toimijan vastuuhenkilöksi hänen puolestaan.
  • kosmeettisen valmisteen uuden vastuuhenkilön pitää ilmoittaa kosmeettiset valmisteet CPNP-tietokantaan. Ennen vetäytymispäivämäärää tehdyt ilmoitukset nykyinen vastuuhenkilö voi siirtää CPNP-järjestelmässä tulevalle vastuuhenkilölle. UK:ssa sijaitsevilla vastuuhenkilöillä ei ole pääsyä vetäytymispäivämäärän jälkeen CPNP-tietokantaan.
  • tuotetiedot (PIF, product information file) tulee olla saatavilla EU-alueella sijaitsevan vastuuhenkilön osoitteessa sen jäsenvaltion viranomaisen saatavilla, jossa tuotetietoja säilytetään kielellä, jota tämän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat helposti ymmärtää. Suomessa pidettävät tuotetiedot voivat olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
  • pakkausmerkinnöissä on oltava uuden vastuuhenkilön nimi, osoite ja kosmeettisen valmisteen alkuperämaa.

Lisätietoa UK:n vetäytymisen vaikutuksista EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin löydät tästä linkistä.

Tuotteet

Yrityksen rooli voi muuttua jakelijasta maahantuojaksi. Brexitissä Iso-Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen maa ja jos yritys tuo sieltä tuotteita markkinoille EU-alueelle, yrityksestä tulee eroamispäivästä lähtien tuotteiden maahantuoja. Maahantuojan velvoitteet eroavat jakelijan velvoitteista.

EU:n lainsäädäntö edellyttää eräillä tuotealoilla (esimerkiksi henkilönsuojaimet ja kaasulaitteet), että pätevä kolmas osapuoli eli ns. ilmoitettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. Iso-Britannian ilmoitetut laitokset menettävät eroamispäivästä alkaen asemansa EU:n ilmoitettuina laitoksina. Ne poistetaan komission ylläpitämästä ilmoitettujen laitosten tietojärjestelmästä (NANDO-tietokannasta).

Jos yritys eroamispäivän jälkeen tuo EU-markkinoille tuotteen, jonka vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely joko edellyttää kolmannen osapuolen osallistumista tai mahdollistaa sen, tuotteella pitää olla todistus sellaiselta laitokselta, joka on EU:n ilmoitettu laitos markkinoille tuomisen ajankohtana. Brexit ei vaikuta tuotteisiin, jotka on tuotu markkinoille ennen eroamispäivää.

Kasvinsuojeluaineet

Jos kasvinsuojeluaineen luvanhaltija on UK:sta, valmisteen vastavuoroinen lupa on voimassa siihen asti, kun lupa on voimassa.

Rinnakkaisvalmisteen lupa on voimassa siihen asti, kun UK ero tulee voimaan. Lisätietoa UK:n vetäytymisen vaikutuksista EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen mukaisiin velvoitteisiin löydät komission sivuilta: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_pesticides.pdf