Terveysalan ammattilaisen tai loppukäyttäjän tekemä ilmoitus kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta

On suositeltavaa, että terveysalan ammattilainen tai loppukäyttäjä (esim. kuluttaja tai kosmetiikka-alan ammatinharjoittaja kuten parturi-kampaaja tai kosmetologi*) ilmoittaa kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta ko. valmisteen vastuuhenkilölle (vastuuyritys, yhteystiedot löytyvät kosmetiikkapakkauksesta) tai jakelijalle (taho, josta valmiste ostettu). Lainsäädäntö velvoittaa heitä tekemään asiasta ns. SUE-ilmoituksen sen maan viranomaiselle, jossa vakava ei-toivottu vaikutus tapahtui. Suomessa ilmoitukset tehdään Tukesille. Terveysalan ammattilainen tai loppukäyttäjä voi kuitenkin myös tehdä SUE-ilmoituksen suoraan Tukesille alla olevalla lomakkeella. Lomakkeella kerätään mahdollisimman kattavat tiedot aiheutuneesta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta. Tietojen avulla pyritään määrittämään todennäköisyys sille, että ilmoitettu vakava ei-toivottu vaikutus johtuu ilmoitetusta kosmeettisesta valmisteesta. Tietoja tarvitaan myös Tukesin tiedottaessa asiasta muita EU-maiden viranomaisia ja kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilöä. SUE-ilmoitukseen liittyviä tiedusteluja voi lähettää sähköpostitse: kosmetiikka_sue (at) tukes.fi

Tämä tieto on pakollinen. 1. ILMOITUKSEN LAATIJA
1. ILMOITUKSEN LAATIJA
3. ONKO ASIASTA ILMOITETTU MUUALLE?

Tiedot henkilöstä, johon vakava ei-toivottu vaikutus kohdistui

Sukupuoli

5. EPÄILTY KOSMEETTINEN VALMISTE JA SEN KÄYTTÖ

Ammattikäyttö
Valmisteen käyttö lopetettu

6. VAKAVAN EI-TOIVOTUN VAIKUTUKSEN KUVAUS

Lääkärin tekemä diagnoosi
Vakavan ei-toivotun vaikutuksen esiintymispaikka
Vakava ei-toivotun vaikutuksen sijainti valmisteen
Onko epäiltyä valmistetta käytetty uudelleen?
Jos vastasitte kyllä, uusiutuiko vaikutus uudelleen käytön seurauksena?
7. VAKAVAN EI-TOIVOTUN VAIKUTUKSEN/VAIKUTUSTEN TILA
8. TAPAUKSEEN MAHDOLLISESTI VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Mahdollisesti vaikuttavat tekijät

9. VAKAVAN EI-TOIVOTUN VAIKUTUKSEN HOITO

Tiedot kaikista vakavan ei-toivotun vaikutuksen hoitoon käytetyistä lääkkeistä

10. EI-TOIVOTUN VAIKUTUKSEN VAKAVUUS

Sairaalahoito: kuvatkaa mahdollisimman tarkasti ao. laatikkoon: syy; sairaalahoidon kesto; sairaalahoidon aikana saatu lääkehoito (lääke/annos/kesto) ja muu hoito; sairaalan nimi ja osoite; jatkohoito ja toimenpiteet sairaalahoidon jälkeen

Välitön hengenvaara: kuvatkaa mahdollisimman tarkasti ao. laatikkoon: syy, lääkehoito (lääke, annos, kesto) ja muu hoito/toimenpiteet

11. LISÄTUTKIMUKSET

Lisätkää ao. laatikkoon myös 1) Ihotestissä käytetyn valmisteen nimi 2) Testimenetelmä 3) Testauskohta 4) Tulokset

12. ILMOITTAJAN YHTEYSTIEDOT (Tarvitaan ainoastaan mahdollista yhteydenottoa varten. Ilmoittajan nimeä ja yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin. Tukes ei muodosta näistä tiedoista henkilörekisteriä.)