Kasvinsuojeluainerekisteri

Kasvinsuojeluainerekisterin tietojen päivitykset ovat tauolla 15.10.2020 alkaen. Rekisteriä voi edelleen käyttää normaalisti.

Tiedot päivitystauon aikana tehdyistä uusista valmisteluvista ja lupien muutoksista löytyvät Tukesin nettisivuilta.

Lisätietoja uutisesta: Kasvinsuojeluainerekisteri ja biosidirekisteri KemiDigiin, tietojen päivitykset tauolla 15.10. alkaen

Kasvinsuojeluainerekisteri sisältää keskeiset tiedot Suomessa kasvinsuojelukäyttöön hyväksytyistä valmisteista.  Rekisterissä on myös valmisteiden myyntipäällystekstit, jotka sisältävät valmisteiden käyttöohjeet.  Saat käyttää vain kasvinsuojeluainerekisterissä olevia valmisteita.

Tästä pääset kasvinsuojeluainerekisteriin.


Kasvinsuojelun hätätilanteissa myönnetyt poikkeusluvat eivät ole kasvinsuojeluainerekisterissä, vaan tiedot hätätilanteissa myönnetyistä poikkeusluvista löydät erillisestä taulukosta.

Voit hakea valmisteita kasvinsuojeluainerekisteristä esimerkiksi valmisteen nimen, rekisterinumeron, valmisteryhmän, tehoaineen nimen tai CAS-numeron perusteella. Voit myös etsiä tietyn tyyppisiä valmisteita hakusanan avulla, esimerkiksi ammattikäyttöön hyväksytyt valmisteet hakusanalla ammattikäyttö.    

Valmisteen/valmisteiden perushaku

 • Miten haen rekisteristä listan kaikista Suomessa hyväksytyistä valmisteista?

  • Valitse ”Suorita haku”.

 • Miten haen rekisteristä tietyn nimisen valmisteen?

  • Kirjoita valmisteen nimi Sanahaku-kohdassa Hakusana-kenttään

   • valmisteen koko nimi, esimerkiksi Karate Zeon-tekniikka tai

   • nimen alku ja katkaisu *-merkillä, esimerkiksi Karate* tai Karate Zeon* tai

   • nimen alusta kokonainen sana, esimerkiksi Karate .

 • Miten löydän valmisteen, jonka nimi on muuttunut?

  • Esimerkiksi valmisteen Fungazil 100 SL nimi on muutettu ja sen uusi nimi on Diabolo

  • Voit hakea valmistetta sen entisellä nimellä:

   • jos kirjoitat Hakusana-kenttään Fungazil 100 SL, saat hakutulokseksi valmisteen sen uudella nimellä eli Diabolo.

   • rekisterissä olevan valmisteen nimi voi muuttua, mutta valmisteen nelinumeroinen rekisterinumero pysyy aina samana. Voit hakea valmistetta rekisteristä myös rekisterinumeron perusteella.

 • Huomaa, että valmistetta voi hakea myös kirjoittamalla valmisteen nimi Tarkennettu haku -kohdassa Valmisteen nimi -kenttään, mutta tällöin
  • et saa haettua valmistetta sen vanhalla nimellä
  • valmistetta on haettava koko nimellä, esimerkiksi Karate  Zeon-tekniikka tai nimen alkuosalla, joka on katkaisu *-merkillä, esimerkiksi Karate*
  • et saa haettua pelkällä nimen ensimmäisellä sanalla, esimerkiksi Karate.

Poistettujen ja poistuvien valmisteiden haku

 • Miten haen rekisteristä poistetut valmisteet?

  • Valitse Tarkennettu haku -kohdassa ”Hae vain poistetut valmisteet”.

  • Poistetuista valmisteista ei rekisterissä ole muita tietoja kuin valmisteen nimi, rekisterinumero, valmisteryhmä ja poistopäivämäärä.

 • Miten haen lähiaikoina poistumassa olevat valmisteet?

  • Valitse Tarkennettu haku -kohdassa ”Hae vain poistuvat valmisteet”.

Hakeminen hakusanan avulla  

 • Miten voin hakea, mitä valmisteita on hyväksytty käytettäväksi tietyllä kasvilla, esimerkiksi sokerijuurikkaalla?

  • Mieti, missä muodossa kasvin nimi voi olla mainittu rekisterissä: sokerijuurikas, sokerijuurikkaalla, sokerijuurikasviljelmillä ja niin edelleen.

  • Kokeile kirjoittaa kasvin nimi Hakusana-kenttään sopivasti lyhennettynä, esimerkiksi: sokerijuur* .

  • Huomaa, että hakutulokseen voivat tulla myös sellaiset valmisteet, joiden käyttötarkoituksessa on esimerkiksi maininta: ei sokerijuurikkaalle TAI sellaiset valmisteet, joiden Hyväksytty käyttötarkoitus -kohdassa ei ole mainittu sokerijuurikasta, mutta joiden käytön rajoituksissa mainitaan esimerkiksi, että ei saa käyttää sokerijuurikkaan jälkeen.

  • Koska hakutulokseen voi siis joissakin tapauksissa tulla mukaan myös sellaisia valmisteita, joita ei ole hyväksytty hakusanakenttään kirjotetulle kasville, TARKISTA AINA HAUN TULOKSENA SAATUJEN VALMISTEIDEN TIEDOISTA, ETTÄ VALMISTEIDEN KÄYTTÖ TODELLA ON SALLITTU HAKEMAASI KÄYTTÖKOHTEESEEN.

 • Miten haen valmisteet, jotka on hyväksytty vain ammattikäyttöön?

  • Kirjoita Hakusana-kenttään: ammattikäyttö

 • Miten haen valmisteet, jotka ovat sallittuja kuluttajakäyttöön?

  • Kirjoita Hakusana-kenttään: kuluttajakäyttö

 • Miten haen valmisteet, jotka on varastoitava lukitussa tilassa?

  • Kirjoita Hakusana-kenttään: P405. Turvalauseke P405 "Varastoi lukitussa tilassa" annetaan uuden CLP-asetuksen mukaisesti vakavaa terveysvaaraa aiheuttaville valmisteille

 • Miten haen valmisteet, joilla on lupa vähäisiin käyttötarkoituksiin, eli minor use -lupa?

  • Kirjoita Hakusana-kenttään: minor use

 • Miten haen valmisteet, jotka on hyväksytty rinnakkaisvalmisteina?

  • Kirjoita Hakusana-kenttään: rinnakkaisvalmiste

 • Miten haen peittauskäyttöön hyväksytyt valmisteet?

  • Kirjoita Hakusana-kenttään: peittausaine

Rajoitukset käytölle pohjavesialueilla

 • Miten haen rekisteristä valmisteet, joiden käyttö on sallittu pohjavesialueilla?
  • Valitse Pohjavesirajoitus-kentässä: ei. Saat listan valmisteista, joiden käyttö on sallittu pohjavesialueilla.
  • Huomaa, että hakutulokseen tulevat mukaan vain ne valmisteet, joiden käytölle pohjavesialueilla ei ole mitään rajoituksia. Joillakin valmisteilla on myös sallittuja käyttöjä pohjavesialueilla, vaikka niiden käyttöä on rajoitettu esimerkiksi joissakin olosuhteissa tai joillakin kasveilla. Esimerkkejä tällaisista valmisteista ovat osa glyfosaattivalmisteista ja osa sokerijuurikkaalla käytettävistä rikkakasvien torjunta-aineista. Voit tarkistaa rekisteristä kunkin valmisteen tiedoista, millainen rajoitus kyseisellä valmisteella on.
 • Miten haen rekisteristä valmisteet, joiden käyttöä on rajoitettu pohjavesialueilla?
  • Valitse Pohjavesirajoitus-kentässä: kyllä. Saat listan valmisteista, joilla on jonkinlainen käytön rajoitus pohjavesialueilla.
  • Voit tarkistaa rekisteristä kunkin valmisteen tiedoista, millainen rajoitus kyseisellä valmisteella on.

Rajoitukset käytölle peräkkäisinä vuosina

 • Miten haen rekisteristä valmisteet, joiden käyttö peräkkäisinä vuosina on sallittu?
  • Valitse Toistuvan käytön rajoitus -kentässä: ei. Saat listan valmisteista, joilla ei ole rekisterissä Toistuvan käytön rajoitus -kentässä mainintaa käytön rajoittamisesta peräkkäisinä vuosina.
  • Koska rajoitukset voivat olla monimuotoisia ja kullekin valmisteille räätälöityjä, hakutuloksena saadut listat ovat suuntaa antavia. TARKISTA KUNKIN VALMISTEEN RAJOITUKSET AINA REKISTERISTÄ ENNEN VALMISTEEN KÄYTTÖÄ.
 • Miten haen rekisteristä valmisteet, joiden käyttöä peräkkäisinä vuosina on rajoitettu?
  • Valitse kentässä Toistuvan käytön rajoitus: kyllä. Saat listan valmisteista, joilla on rekisterissä maininta käytön rajoittamisesta peräkkäisinä vuosina.
  • Tarkista valmisteen tiedoista, millainen rajoitus kyseisellä valmisteella on.
  • Koska rajoitukset voivat olla monimuotoisia ja kullekin valmisteille räätälöityjä, hakutuloksena saadut listat ovat suuntaa antavia. TARKISTA KUNKIN VALMISTEEN RAJOITUKSET AINA REKISTERISTÄ ENNEN VALMISTEEN KÄYTTÖÄ.

Tarkistuslista

Jos et löydä rekisteristä hakemaasi valmistetta, tarkista:

 • onko valmisteen nimi kirjoitettu kokonaisuudessaan, esimerkiksi Karate Zeon-tekniikka tai katkaistu oikein (*-merkillä), esimerkiksi Karate Zeon*
 • onko valmiste poistettu rekisteristä: valitse ’Hae vain poistetut valmisteet’
 • onko valmisteen nimi muuttunut – vain rekisterin Hakusana-kentästä saat haettua valmisteita myös niiden entisellä nimellä
 • onko valmisteella poikkeuslupa; poikkeuslupia ei ole rekisterissä vaan ne löytyvät erillisestä taulukosta.

Huomaa myös, että markkinoilla on yhdistelmäpakkauksia, jotka sisältävät kahta hyväksyttyä valmistetta. Esimerkiksi Attribut Super -nimellä myydään pakkausta, joka sisältää kahta valmistetta: Sekator OD ja Attribut 70 SG. Löydät valmisteet rekisteristä, jos haet niitä Sekator OD – tai Attribut 70 SG -nimillä, mutta et löydä valmisteita, jos haet niitä yhdistelmäpakkauksen Attribut Super -nimellä. 

Usein kysyttyä

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvää sisältöä