Hyväksytyt valmisteet

Suomessa saat käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Tiedot Tukesin hyväksymistä valmisteista saat Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.


Tukes voi kasvinsuojelun hätätilanteessa, kun muuta valmistetta tai torjuntakeinoa ei ole käytettävissä, myöntää kasvinsuojeluaineen käytölle poikkeusluvan 120 vuorokaudeksi. Tiedot Tukesin myöntämistä poikkeusluvista löydät erillisestä taulukosta.

Mistä löydän tiedon uusista hyväksytyistä valmisteista?

Tukes ylläpitää listaa vuoden mittaan hyväksytyistä uusista valmisteista ja rinnakkaisvalmisteista. Tarkemmat tiedot valmisteiden käytön ehdoista ja käyttöohjeet löytyvät kasvinsuojeluainerekisteristä.

Miten saan selville, onko valmisteen hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin tai käytön rajoituksiin tullut muutoksia viime aikoina?

Tukes hyväksyy rekisterissä oleville valmisteille uusia haettuja käyttökohteita, jos hyväksymisen ehdot täyttyvät. Tukes poistaa hyväksyttyjä käyttökohteita joko luvanhaltijan pyynnöstä tai koska hyväksymisen edellytykset valmisteen turvalliselle käytölle kyseiselle käyttökohteelle eivät täyty. Tukes ylläpitää listaa muutoksista hyväksytyissä käyttökohteissa.


Myös valmisteiden käytön rajoituksiin voi tulla muutoksia. Tukes ylläpitää listaa rajoitusten muutoksista, jotka koskevat valmisteiden käyttöä vesistöjen läheisyydessä, pohjavesialueilla sekä käyttöä peräkkäisinä vuosina. Tarkista ajantasaiset rajoitukset aina kasvinsuojeluainerekisteristä.

Mistä löydän tiedon valmisteista, jotka on poistettu tai jotka ovat lähiaikoina poistumassa rekisteristä?

Tukes ylläpitää taulukkoa rekisteristä poistetuista ja lähivuosina poistumassa olevista valmisteista. Saat haettua tiedon myös kasvinsuojeluainerekisteristä.