Hyväksytyt valmisteet

Suomessa saat käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Tiedot Tukesin hyväksymistä valmisteista, käytön ehdoista, käytön rajoituksista ja käyttöohjeista saat Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Tukes ylläpitää seuraavia valmisteiden hyväksymiseen liittyviä taulukoita:

  1. poikkeusluvat 
  2. vuoden mittaan hyväksytyt uudet valmisteet (myös rinnakkaisvalmisteet) 
  3. muutokset käyttökohteissa 
  4. lähiaikoina poistumassa olevat valmisteet 
  5. nimen muutokset

Tukes ei julkaise vuosittain luetteloa kasvinsuojeluaineista. Tukes tallentaa kuluvan vuoden alussa hyväksytyt kasvinsuojeluaineet tilanteen. Voit tarvittaessa tilata excel-listauksen vuoden alussa hyväksytyistä valmisteista.

Poistuneet ja poistuvat valmisteet löydät kasvinsuojeluainerekisteristä. Tukes ei päivitä erillistä listaa poistuneista valmisteista. Nettisivuilla on edelleen luettelo 31.12.1998-31.12.2019 mennessä poistuneista valmisteista.

 

Miten saan selville, onko valmisteen hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin tai käytön rajoituksiin tullut muutoksia viime aikoina?

Tukes hyväksyy rekisterissä oleville valmisteille uusia haettuja käyttökohteita, jos hyväksymisen ehdot täyttyvät. Tukes poistaa hyväksyttyjä käyttökohteita joko luvanhaltijan pyynnöstä tai jos hyväksymisen edellytykset valmisteen turvalliselle käytölle ei täyty. Tukes ylläpitää listaa muutoksista hyväksytyissä käyttökohteissa.

Jos valmisteen käytön rajoituksiin on tullut muutoksia, Tukes ei pidä niistä listaa, vaan tiedottaa alan lehdissä. Valmistekohtaiset käytön rajoitukset löydät kasvinsuojeluainerekisteristä ja rekisterissä olevasta myyntipäällyksen tekstistä.

 

Mistä löydän tiedon valmisteista, jotka on poistettu tai jotka ovat lähiaikoina poistumassa rekisteristä?

Tukes ylläpitää taulukkoa lähivuosina poistumassa olevista valmisteista. Saat haettua tiedon poistetuista ja lähiaikoina poistuvista valmisteista myös kasvinsuojeluainerekisteristä.