Sähkötyöt ja -urakointi

Jos aiot tehdä sähkötöitä, yrityksesi tarvitsee sähkötöiden johtajan, jolla on toiminnan laajuuden kattava pätevyystodistus. Sähkötöiden johtajan pitää olla yrityksen palveluksessa. Jos toiminta ei ole yritysmuotoista, toimit itse sähkötöiden johtajana ja tarvitset pätevyystodistuksen.

Ennen kuin aloitat sähkötyöt, sinun pitää tehdä Tukesille ilmoitus sähkötöiden tekemisestä. Myös toiminnan muutoksista, kuten sähkötöiden johtajan vaihtumisesta tai yritysmuodon muuttumisesta, pitää tehdä ilmoitus. Ilmoituksesta peritään Tukesin hinnaston mukainen maksu.

Voit tarkistaa Tukesin rekisteristä, kenellä Suomessa on oikeus tehdä sähkötöitä. Rekisterissä on sekä yrityksiä että henkilöitä.

Yritykselläsi tai sinulla itselläsi pitää olla oikeus tehdä sähkötöitä, kun

 • rakennat tai korjaat kiinteitä sähköasennuksia, eli sähkölaitteistoja
 • korjaat sähköverkkoon liitettäviä sähkölaitteita.

Oikeutta tehdä sähkötöitä ei tarvita muutamassa poikkeustapauksessa:

Edellytykset sähkötöiden aloittamiselle, yritys tai henkilö:

Sähkötöiden johtaja, jolla on suomalainen pätevyystodistus (S1, S2 tai S3). Pätevyystodistuksen myöntää SETI Oy.

 • Pätevyystodistuksen vaatimuksia ovat sähköalan koulutus, työkokemus ja sähköturvallisuustutkinto.
 • Yritys: sähkötöiden johtaja on palkkasuhteessa.
 • Aliurakoitsija: oma sähkötöiden johtaja ja ilmoitus sähkötöistä Tukesiin.
 • Henkilö: toimit itse sähkötöiden johtajana.
 • Mittalaitteet ja muut työvälineet.
 • Käytössä sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.
 • Yritys: Y-tunnus Kaupparekisteristä.
 • Ulkomainen yritys: Suomen Y-tunnusta vastaava tunnus.
 • Henkilö: henkilötunnus.
 • Ilmoitus Tukesille sähkötöiden aloittamisesta.
 • Tukes antaa sinulle asiakasnumeron.

Ennen sähkötöiden aloittamista

Sähköpätevyystodistus
Sähkötöiden johtajalta edellytettävän pätevyyden myöntää Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy.

Toimintaedellytykset kuntoon
Mittalaitteet, sähköturvallisuusohjeet ja -määräykset mahdollistavat turvallisen työnteon.

Sähkötyöoikeus voi olla yrityksellä tai henkilöllä
Yritys tarvitsee mm. Y-tunnuksen Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Tukesille ilmoitus sähkötöiden aloittamisesta
Liitä lomakkeeseen pätevyystodistus.

Rekisteröinti
Tukes rekisteröi yrityksen tai henkilön.