Takaisinvetoilmoituksen sisältö ja muoto

Hyvä ja selkeä takaisinvetoilmoitus:

 • herättää huomiota, erottuu selvästi mainoksista ja on kooltaan riittävä  
 • on otsikoitu sanalla ”TAKAISINVETO”. Jos kyseessä on jokin muu toimenpide, tämän voi kuvata otsikossa, esim. ”TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE”
 • sisältää tuotteen kuvan ja tunnistetiedot, esim. kauppanimi tai tuotemerkki, malli, erä- tai sarjanumero, arvokilpi, tms.
 • tekee selväksi millainen vaara tuotteesta voi aiheutua ja miksi, esim. pikkulasten hupparin päänalueen liian pitkät nyörit voivat aiheuttaa kuristumisvaaraa
 • sisältää selkeät toimintaohjeet kuluttajalle, esim. lopeta tuotteen käyttö heti / poista tuote lasten ulottuvilta ja palauta ostopaikkaan
 • sisältää palvelunumeron tai verkkopalvelun, josta kuluttaja tai muu loppukäyttäjä voi saada lisätietoja kotimaisilla kielillä. Ulkomaisen valmistajan puhelinnumero on hyödytön, jos sieltä ei saa neuvoja kotimaisilla kielillä.

Tiedot tuotteesta

Seuraavat tiedot auttavat yksilöimään tuotteen ja välttämään sekaannusta muihin myynnissä oleviin, turvallisiin tuotteisiin:

 • tuotteen kauppanimi ja malli
 • sarja- tai tuote-erän numero
 • tieto sarjanumeron sijaintipaikasta
 • tuotteen väri, koko ja muut tunnistamiseen tarvittavat tiedot
 • tuotteen myyntipaikat ja -aika. Jos tuotteella on useita jälleenmyyntipaikkoja voi ilmoituksessa viitata esimerkiksi verkkosivuilla julkaistavaan listaan.

Toimintaohjeet

 • Hyvä ja tehokas takaisinvetoilmoitus antaa kuluttajille ja muille loppukäyttäjille tietoa riskistä ja selkeät toimintaohjeet:
 • Ilmoituksesta käy ilmi, millaisen riskin tuote aiheuttaa. Pelkkä ”turvallisuuspuute” ei ole riittävän informatiivinen.
 • Ilmoituksessa kehotetaan lopettamaan tuotteen käyttö välittömästi.
 • Ilmoituksessa kerrotaan kuluttajille palautusoikeudesta tai muusta vastaavasta toimenpiteestä, jolla tuotteessa oleva vaara voidaan poistaa, kuten korjauksesta (jos tällainen toimenpide on mahdollinen). Toimenpiteille ei voi asettaa aikarajaa.

 
Esimerkki-ilmoituksia, joita voi käyttää apuna:

Esimerkkikuva takaisinvetoilmoituksesta