Tukesin tulosohjausasiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Suunnitelmat

  • Ministeriöiden ja Tukesin väliset tulossopimukset

Tulossopimus on viraston ja ministeriöiden välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista ja toimintaan käytettävissä olevista määrärahoista.

Valtion talousarvioesitykset

Seuranta

  • Tukesin toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat
    2019, 2018 , 2017
  • Henkilöstötilinpäätökset
    2019, 2018, 2017
  • Työ- ja elinkeinoministeriön arvio Tukesin toiminnasta 
    2019, 20182017


Arvioinnit ja selvitykset