Punnitseminen teollisuudessa


Mittauslaitelain vaatimukset koskevat niitä vaakoja, joita käytetään laskutettavan tuotteen määrän punnitsemiseen tai pakattujen tuotteiden sisällön määrän punnitsemiseen tai tarkistamiseen. Kaikkia teollisuustuotannossa käytettyjä vaakoja vaatimukset eivät siis koske.  Laskutettavan tuotteen määrän tai pakkausten sisällön määrän varmistamiseen on käytettävä mittauslaitelain mukaisia varmennettuja vaakoja.

Automaattisten vaakojen on täytettävä asetuksen 1432/2016 vaatimukset ja ei-automaattisten vaakojen on täytettävä vaaka-asetuksen 1431/2016 vaatimukset (ks. vaakojen vaatimustenmukaisuuden tunnistaminen).

Pakkausten sisällön määrän tarkistamisessa käytettävä automaattinen linjavaaka on varmennettava kahden (2) vuoden välein. Muut vaa’at on varmennettava käytön aikana kolmen (3) vuoden välein.

Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää pakkauksen sisällön määrään. Kun tuotetta punnitaan, pakkauksen paino on joko vähennettävä kokonaispunnitustuloksesta tai vaaka on taarattava ennen tuotteen punnitusta (ks. pakatut tuotteet).

Autovaaka

Autovaakojen käyttäjällä on vaatimusten mukaan oltava näyttö. Miehittämättömissä vaaoissa käyttäjä on auton kuljettaja. Tällöin kuljettajan on nähtävä vaa’an näyttö.

Usein kysyttyä

  • Onko apteekkien takahuoneiden vaa'at vaattava?

    Varmennustarve riippuu vaa'an käytöstä. Jos vaakaa käytetään pakkausten sisällön määrän punnitsemiseen, esim. salmiakkipussien painon määrittämiseen tai lääkkeiden annosteluun, on se varmennettava. Mittauksiin tarvitaan tällöin varmennettu vaaka, jonka tarkkuusluokka on II tai III.

  • Tarvitaanko varmennettu vaaka, jos kultaa ostetaan tai myydään painon mukaan (esimerkiksi, jos kultaseppä tai kullankaivaja määrittelee hipun hinnan painon mukaan)?

    Jalometallien tai jalokivien punnitsemiseen hinnan määritystä varten tarvitaan mittauslaitelain vaatimukset täyttävä varmennettu vaaka, joka tarkkuusluokka on II tai I. Sama vaatimus pätee myös ostotapahtumaan, esimerkiksi romukullan ostamiseen. Vaaka on varmennettava 3 vuoden välein.

  • Millaista vaakaa saa käyttää jalometallituotteiden punnitsemiseen kaupankäynnissä?

    Jalometallituotteiden punnitsemisessa pitää käyttää mittauslaitelain vaatimukset täyttävää vaakaa, jonka tarkkuusluokka on II tai I. Vaa'asta pitää löytyä kaikki vaatimustenmukaisuusmerkinnät. Vaa'an tarkkuusluokka on merkitty vaakaan roomalaisin numeroin. Vaaka on varmennettava 3 vuoden välein.