Varastoinnin valvoja, vastuuhenkilö

Pysyvälle ja tilapäiselle varastolle on varastoijan nimettävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä voi olla varamiehiä.

Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, että varasto on jatkuvasti vaatimusten mukainen. Vastuuhenkilön on huolehdittava seuraavista:

  • varaston kunnossapito
  • kirjanpidon asianmukaisuus
  • ohjeistus
  • sisäisen pelastussuunnitelman mukaiset sisäiset harjoitukset
  • varaston merkinnät
  • varmistus siitä, että varaston ympäristössä ei ole tapahtunut varastointiin liittyviä muutoksia.

Vastuuhenkilöksi ja varamieheksi kelpaa panostajalainsäädännön mukainen nuoremman tai vanhemman panostajan tai ylipanostajan pätevyyden omaava. Myös Tukesin varastoinnin vastuuhenkilön tutkinnon suorittanut kelpaa tehtävään. Vastuuhenkilön pätevyys tarkistetaan varaston käyttöönottotarkastuksessa.

Vastuuhenkilön suostumus pitää olla kirjallisena varaston asiakirjoissa. Suostumuksessa pitää kuvata vastuuhenkilön tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Vastuuhenkilön vaihtuminen ei edellytä ilmoitusta Tukesille tai pelastuslaitokselle. Varastoijan on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjaa vastuuhenkilöistä ja varamiehistä.