Rekisteristä poistetut ja poistuvat valmisteet

Kasvinsuojelurekisteristä poistettuja valmisteita ei saa käyttää.  Rekisteristä poistettu kasvinsuojeluaine on vaarallista jätettä. Muista hävittää vaarallinen jäte asianmukaisesti.

Poistetut valmisteet

Kasvinsuojeluainerekisteristä löydät ne poistetut valmisteet, jotka on poistettu rekisteristä 31.12.1998 lähtien.

Kasvinsuojeluainerekisteristä poistetut valmisteet 1998-2018 (pdf)

Voit myös hakea kasvinsuojeluainerekisteristä listan poistetuista valmisteista siten, että valitset kasvinsuojeluainerekisterin hakusivulla kohdassa ”Tarkennettu haku” vaihtoehdon ”Hae vain poistetut valmisteet”.

Tukes poistaa valmisteita kasvinsuojeluainerekisteristä, koska

  • valmisteen lupa päättyy, eikä luvan haltija ole hakenut luvan uusimista tai
  • luvan haltija hakee Tukesilta valmisteen poistamista rekisteristä, vaikka valmisteen lupa olisi vielä voimassa tai
  • valmisteen lupa päättyy, eivätkä luvan uusimisen ehdot täyty tai
  • valmisteen sisältämän tehoaineen EU-tason uudelleenarvioinnissa todetaan, että tehoaine ei ole turvallinen. Tällöin valmisteet voidaan joutua poistamaan rekisteristä hyvinkin nopealla aikataululla, esimerkiksi iprodioni-tehoainetta sisältävä Rovral 75 WG.

Poistuvat valmisteet

Kasvinsuojeluainerekisteristä vuosina 2019 - 2020 poistuvat valmisteet löydät alla olevasta taulukosta.  
Taulukossa on mainittu, onko Tukes antanut valmisteen myynnille ja jakelulle takarajan. Yleensä takaraja on vuosi ennen valmisteen rekisteristä poistamista. Kun valmiste on poistettu rekisteristä, sitä ei saa enää käyttää.  

Valmiste Rekisterinumero Päivämäärä, johon asti jakelu ja myynti sallittu Poistetaan rekisteristä, minkä jälkeen käyttö ei ole sallittua
Maatilan Morfi 3350 30.3.2019 30.9.2019
Consento 2848 14.5.2019 14.11.2019
Maatilan Fena 3345 14.5.2019 14.11.2019
Primo Maxx 3045 31.3.2019 31.12.2019
Plenum 3085 31.5.2019 30.1.2020
Reglone 807 31.8.2019 4.2.2020
Akopro 490 EC 2970 31.5.2019 19.3.2020
Armure 2960 31.5.2019 19.3.2020
Banner Maxx II 3355 31.5.2019 19.3.2020
Basso 1948 31.5.2019 19.3.2020
Bolt XL 3274 31.5.2019 19.3.2020
Bravo Premium 2976 31.5.2019 19.3.2020
Bumper 25 EC 2893 31.5.2019 19.3.2020
Maatilan Propikonatsoli 3040 31.5.2019 19.3.2020
Maatilan Propikonatsoli Duo 2 3019 31.5.2019 19.3.2020
Stereo 312.5 EC 1817 31.5.2019 19.3.2020
Tilt 250 EC 1572 31.5.2019 19.3.2020
Zenit 575 EC 1885 31.5.2019 19.3.2020
Agrimarket CCC 750 3289 30.6.2019 30.6.2020
Cooper Rikkaspray 3371 30.6.2019 30.6.2020
Cooper Rikkatiiviste 3372 30.6.2019 30.6.2020
Danadim Progress 1714 31.12.2019 30.6.2020
Glyfonova Bio 1834 30.6.2019 30.6.2020
Hedonal-MCPA 1546 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Spray 3081 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Tiiviste 3080 30.6.2019 30.6.2020
Keeper L 2855 30.6.2019 30.6.2020
Perfektion Top 3395 31.12.2019 30.6.2020
Rambo Bio 1929 30.6.2019 30.6.2020
Rambo Bio Spray 1930 30.6.2019 30.6.2020
Roundup Garden 1637 30.6.2019 30.6.2020
Roundup Gold 1934 30.6.2019 30.6.2020
Betanal Expert EC 3129 30.4.2020 1.7.2020
Betanal Progress SE 1708 30.4.2020 1.7.2020
Betasana Duo SC 3074 30.4.2020 1.7.2020
Epok 600 EC 1816 30.9.2019 30.9.2020
Maatilan Metkonatsoli 3027 30.10.2019 30.10.2020
Maatilan Metkonatsoli 2 3052 30.10.2019 30.10.2020
Maatilan Pro-Max 3506 30.10.2019 30.10.2020
Maatilan R-Sulfuroni 2 3105 30.10.2019 30.10.2020
Agrimec 3196 31.10.2019 31.10.2020
Vertimec 018 EC 2837 31.10.2019 31.10.2020
Baymat Ultra 2790 31.12.2019 31.12.2020
Baymat Ultra Käyttövalmis 2797 31.12.2019 31.12.2020

Voit myös hakea kasvinsuojeluainerekisteristä listan rekisteristä poistuvista valmisteista: valitse kasvinsuojeluainerekisterin hakusivulla kohdassa ”Tarkennettu haku” vaihtoehto ”Hae vain poistuvat valmisteet”.