Rekisteristä poistetut ja poistuvat valmisteet

Kasvinsuojelurekisteristä poistettuja valmisteita ei saa käyttää.  Rekisteristä poistettu kasvinsuojeluaine on vaarallista jätettä. Muista hävittää vaarallinen jäte asianmukaisesti.

Poistetut valmisteet

Kasvinsuojeluainerekisteristä löydät ne poistetut valmisteet, jotka on poistettu rekisteristä 31.12.1998 lähtien.

Kasvinsuojeluainerekisteristä poistetut valmisteet 1998-2017 (pdf)

Voit myös hakea kasvinsuojeluainerekisteristä listan poistetuista valmisteista siten, että valitset kasvinsuojeluainerekisterin hakusivulla kohdassa ”Tarkennettu haku” vaihtoehdon ”Hae vain poistetut valmisteet”.

Tukes poistaa valmisteita kasvinsuojeluainerekisteristä, koska

  • valmisteen lupa päättyy, eikä luvan haltija ole hakenut luvan uusimista tai
  • luvan haltija hakee Tukesilta valmisteen poistamista rekisteristä, vaikka valmisteen lupa olisi vielä voimassa tai
  • valmisteen lupa päättyy, eivätkä luvan uusimisen ehdot täyty tai
  • valmisteen sisältämän tehoaineen EU-tason uudelleenarvioinnissa todetaan, että tehoaine ei ole turvallinen. Tällöin valmisteet voidaan joutua poistamaan rekisteristä hyvinkin nopealla aikataululla, esimerkiksi iprodioni-tehoainetta sisältävä Rovral 75 WG.

Poistuvat valmisteet

Kasvinsuojeluainerekisteristä vuosina 2018 - 2020 poistuvat valmisteet löydät alla olevasta taulukosta.  
Taulukossa on mainittu, onko Tukes antanut valmisteen myynnille ja jakelulle takarajan. Yleensä takaraja on vuosi ennen valmisteen rekisteristä poistamista. Kun valmiste on poistettu rekisteristä, sitä ei saa enää käyttää.  

Valmiste Rekisterinumero Päivämäärä, johon asti jakelu ja myynti sallittu Poistetaan rekisteristä, minkä jälkeen käyttö ei ole sallittua
Barclay Gallup 360 2920 31.3.2017 31.3.2018
Clinic 360 SL 1822 31.3.2017 31.3.2018
Glyfokem 360 2011 31.3.2017 31.3.2018
Glyfokem 360 I 3127 31.3.2017 31.3.2018
Glyfonova 360 SL 1712 31.3.2017 31.3.2018
Glyphogan 480 SL 2950 31.3.2017 31.3.2018
Keeper Spray 2995 31.3.2017 31.3.2018
Keeper Tiiviste 2996 31.3.2017 31.3.2018
Rambo 360 1917 31.3.2017 31.3.2018
Ranger 2856 31.3.2017 31.3.2018
Rodeo 1911 31.3.2017 31.3.2018
Roundup 1403 31.3.2017 31.3.2018
Roundup Max 1910 31.3.2017 31.3.2018
Mycotal 1740 17.5.2017 17.5.2018
Rovral WG 75 1959 5.3.2018 5.6.2018
Baymat Ultra SE 3186 12.7.2017 12.7.2018
Ei rikkoja puutarhassa 1960 12.7.2017 12.7.2018
Ei rikkoja puutarhassa käyttövalmis 1961 12.7.2017 12.7.2018

Ei rikkoja puutarhassa

Max

2853 12.7.2017 12.7.2018
Natria Etanasyötti 2994 31.7.2017 31.7.2018
Ethosat 500 SC 2951 1.8.2017 1.8.2018
Powertwin 2833 1.8.2017 1.8.2018
Basagran M 75 2789 23.8.2017 23.8.2018
Amigo FS 350 3173 19.9.2018 19.9.2018
Cruiser 350 FS 2945 19.9.2018 19.9.2018
Cruiser 600 FS SB 2850 19.9.2018 19.9.2018
Cruiser OSR 1888 19.9.2018 19.9.2018
Gaucho WS 70 1792 19.9.2018 19.9.2018
Merit Forest WG 1996 19.9.2018 19.9.2018
Poncho Beta 2792 19.9.2018 19.9.2018
Perfekthion 400 1946   30.9.2018
Acanto 1944 30.4.2018 30.11.2018
Acanto Prima 1985 30.4.2018 30.11.2018
Maatilan Mankotsebi 3049 31.5.2018 30.11.2018
Maatilan Strobi AC 2966 30.4.2018 30.11.2018
Maatilan Strobi AC Duo 2 3064 30.4.2018 30.11.2018
Ceridor MCPA 750 3204 14.9.2018 14.3.2019
Touchdown Premium 1909 15.9.2018 15.3.2019
Calypso Spray 2891 30.10.2018 30.4.2019
Maatilan M-Sulfuroni 3058 21.11.2018 21.5.2019
ISOMEXX 2901 21.11.2018 21.5.2019
Baytan I-peittausjauhe 1610 30.6.2018 30.6.2019
Baytan Universal 2841 30.6.2018 30.6.2019
Menara 2959 31.8.2018 31.8.2019
Consento 2848 14.5.2019 14.11.2019
Cooper Rikkaspray 3371 30.6.2019 30.6.2020
Cooper Rikkatiiviste 3372 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Spray 3081 30.6.2019 30.6.2020
Keeper Bio Tiiviste 3080 30.6.2019 30.6.2020
Rambo Bio 1929 30.6.2019 30.6.2020
Rambo Bio Spray 1930 30.6.2019 30.6.2020

Voit myös hakea kasvinsuojeluainerekisteristä listan rekisteristä poistuvista valmisteista: valitse kasvinsuojeluainerekisterin hakusivulla kohdassa ”Tarkennettu haku” vaihtoehto ”Hae vain poistuvat valmisteet”.