Hyppää sisältöön

ECHA ehdottaa seitsemää ainetta luvanvaraiseksi

Julkaisuajankohta 10.5.2021 10.08
Uutinen

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa Euroopan komissiolle seitsemän erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon. Luetteloon lisäyksen jälkeen yritysten on haettava lupaa jatkaakseen aineen käyttöä.

Luettelo luvanvaraisista aineista on REACH-asetuksen (EU-asetus 1907/2006) liitteessä XIV. 

Luvanvaraisiksi ehdotetut aineet ovat:

  • oktametyylisyklotetrasiloksaani (D4)
  • dekametyylisyklopentasiloksaani (D5)
  • dodekametyylisykloheksasiloksaani (D6)
  • terfenyyli, hydrattu
  • disykloheksyyliftalaatti (DCHP)
  • dinatriumoktaboraatti
  • bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo-1,2-anhydridi (trimellitiinihappoanhydridi; TMA)

Julkinen kuuleminen ehdotetuista aineista järjestettiin keväällä 2020.

Siloksaanit D4, D5 ja D6 ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Siloksaanien D4 ja D5 markkinoille saattamiselle poispestävissä kosmeettisissa valmisteissa on jo rajoitus, jonka piiriin on tulossa myös siloksaani D6. Lisäksi soveltamisalaa laajennetaan muihin kuluttaja- ja ammattilaistuotteisiin. Lupamenettelyllä halutaan varmistaa, että siloksaanien käytöstä aiheutuvat riskit ovat hallinnassa myös niissä käytöissä, joita rajoitukset eivät kata, esimerkiksi elektroniikan teollisessa tuotannossa, ja tietyissä ammattikäytöissä, kuten kuivapesu suljetussa systeemissä.

Erittäin pysyvänä ja erittäin kertyvänä aineena hydrattu terfenyyli on haitallista ympäristölle. Sitä käytetään lämmönsiirtonesteenä pääasiassa teollisuuslaitoksissa sekä liimoissa, tiivisteissä, pinnoitteissa, musteissa ja maaleissa, ja sitä löytyy myös joistakin muovituotteista.

DCHP, dinatriumoktaboraatti ja TMA ovat haitallisia ihmisten terveydelle. Niitä voidaan käyttää korvaamaan sellaisia luvanvaraisiksi suositeltuja tai lisättyjä aineita, joilla on samanlainen kemiallinen rakenne ja käyttö.

Lopullisen päätöksen aineiden lisäämisestä luvanvaraisten aineiden luetteloon tekee Euroopan komissio yhteistyössä jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin kanssa.

Luvanvaraista ainetta ei saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa, ellei käyttö ole vapautettu lupamenettelystä. Luvanvaraista ainetta ei myös saa maahantuoda tai myydä luvanvaraiseen käyttöön ilman että käytölle on myönnetty lupa. Lupamenettely koskee myös luvanvaraisia aineita sisältäviä seoksia. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskienhallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä ja edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Lisätietoja
ECHAn uutinen 14.4.2021: ECHA proposes seven substances for authorisation to protect people and the environment
Tukesin uutinen julkisesta kuulemisesta seitsemän aineen lisäämisestä lupaluetteloon
Luvanvaraiset aineet Tukesin verkkosivuilla
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH