Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus kumosi Eroon oireista -verkkokurssia koskevan ennakoivan kieltopäätöksen – palvelu ei saa kuitenkaan jatkossakaan aiheuttaa vaaraa terveydelle

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 26.7.2021 8.41
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kielsi päätöksellään marraskuussa 2019 Eroon oireista -verkkokurssia järjestävää yritystä antamasta tai tarjoamasta kurssin yhteydessä sellaisia ohjeita ja väitteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle. Hallinto-oikeus kumosi 29.6.2021 Tukesin antaman ennakoivan kieltopäätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ennakoivaa kieltopäätöstä ei voida antaa nykyisen lainsäädännön perusteella.

Tukes havaitsi kuluttajapalvelujen valvonnassaan Eroon oireista -kurssilla terveydelle vaarallisia väitteitä, jotka se velvoitti palveluntarjoajaa korjaamaan. Palveluntarjoaja teki kurssiin vaaditut muutokset, mutta Tukesin näkemyksen mukaan mahdollisuus terveydelle vaaralliselle sisällölle oli olemassa myös jatkossa. Tämän vuoksi Tukes pyrki suojelemaan kuluttajien terveyttä ennakoivasti ja asetti kiellon koskemaan myös palvelun tulevia sisältöjä.

Hallinto-oikeus totesi, että Tukesin pyrkimyksenä on ollut lain tarkoituksen mukaisesti ennaltaehkäistä kuluttajapalvelusta aiheutuvia merkittäviä terveysvaaroja, jotka kohdistuvat myös heikossa asemassa oleviin ihmisiin.

– Hallinto-oikeuden mukaan nykylainsäädäntö ei mahdollista ennakollisen kieltopäätöksen käyttämistä. Tukes huomioi tämän jatkossa valvontaprosesseissaan, toteaa ryhmäpäällikön sijainen Mervi Murtonen.  

Hallinto-oikeus muistuttaa, että Tukes voi tarvittaessa kieltää kuluttajapalvelun erillisellä päätöksellä, jos palveluntarjoaja esittää jatkossa palvelussaan terveydelle vaarallisia väitteitä.

Kuluttajaturvallisuuslaki säätelee palveluiden turvallisuutta

Tukes valvoo Suomessa kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuutta kuluttajaturvallisuuslain perusteella silloin, kun palveluille ei ole olemassa tarkempaa erityislainsäädäntöä.

– Kuluttajaturvallisuuslaki koskee kaikkien kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta. Laissa ei ole yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia eri palvelutyypeille kuten vaihtoehto- ja uskomushoidoille, sanoo Mervi Murtonen.

Tukes pitää kannatettavana, että vaihtoehto- ja uskomushoitoja käsittelevän uuden erityislain laatiminen etenisi hallitusohjelman mukaisesti. Vaihtoehto- ja uskomushoitojen sääntelyn selvitystyön on suunniteltu alkavan sosiaali- ja terveysministeriössä tämän vuoden aikana.

Tukes on julkaissut Hyvinvointipalvelut-verkkosivun, johon on koottu keskeisiä turvallisuuteen liittyviä asioita ja usein kysyttyjä kysymyksiä erilaisiin hyvinvointipalveluihin ja -hoitoihin liittyen. Sivulla vastataan yleisimpiin kysymyksiin, joita palveluntarjoajilla ja kuluttajilla on palveluiden turvallisuusvaatimuksiin liittyen.

Lue lisää:

Hyvinvointipalvelut

Lisätietoja medialle:

ryhmäpäällikön sijainen Mervi Murtonen, kuluttajapalvelut, p. +358 295 052 080, [email protected]

 
Sivun alkuun