Hyvinvointipalvelut

Mitä hyvinvointipalvelut ovat?

Hyvinvointipalvelut ovat laaja joukko erilaisia kuluttajille suunnattuja palveluita, jotka eivät kuulu terveydenhuollon palveluiden piiriin. 

Hyvinvointipalveluja ovat esimerkiksi 

  • liikunta- ja ravintovalmennus
  • erilaiset rentoutumis- ja keho-mieli -harjoitukset
  • hieronta tai muu kehonhuolto, esim. akupunktio
  • muut hyvinvointia tukevat hoidot, kurssit ja valmennukset.

Myös hyvinvointipalvelujen tulee olla kuluttajille turvallisia. Palveluntarjoaja on vastuussa palvelun turvallisuudesta kokonaisuudessaan, eikä tätä vastuuta voi siirtää asiakkaalle ns. vastuuvapauslausekkeilla. Asiakas ei osallistu palveluihin koskaan vain omalla vastuullaan. Tämä tarkoittaa, että palveluntarjoaja vastaa kaikista antamistaan ohjeista ja neuvoista. 

Vaarojen tunnistaminen 

Hyvinvointipalveluihin voi liittyä erilaisia vaaroja. Osa vaaroista on suoria, asiakas voi esimerkiksi loukata itsensä ohjauksen aikana kuntosalilla tai muussa harjoituksessa. Monet vaarat ovat epäsuoria ja myös ne on huomioitava. Palveluntarjoaja ei voi esimerkiksi kannustaa asiakasta hylkäämään lääkkeitään, lääketieteellistä hoitoa tai tekemään jotain muuta hengelle tai terveydelle vaarallista. Lue lisää vaarojen tunnistamisesta.

Jos toteutat palvelun verkkokurssina, kiinnitä erityistä huomiota perusteellisten ohjeiden laatimiseen. Pohdi, mikä olisi juuri sinun palvelussasi paras tapa ohjata asiakkaita. Esimerkiksi liikeharjoitteiden näyttäminen videolla voi toimia tekstikuvausta paremmin. 

 Palveluissa voi olla myös yksittäisiä elementtejä, jotka eivät sovi kaikille. Onko esimerkiksi ruokavalio tai harjoitus sellainen, ettei se sovi raskaana oleville? Estääkö jokin terveysseikka osallistumisen harjoitukseen tai hoitoon? Nämä asiat on kerrottava asiakkaalle ennen palveluun osallistumista. 

Usein kysyttyä