Hyppää sisältöön

Inga brister konstaterades i reflexförmågan hos reflexvästar – användningen av västen kan rädda ditt liv i mörkret

Mediatiedote
Utgivningsdatum 30.9.2021 8.00 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 8.15
Pressmeddelande

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit göra har reflexförmågan hos reflexvästar konstaterats vara god. Då kvällarna blir mörkare skyddar reflexvästen dig väl då du joggar eller cyklar. Kom ihåg att också klä en reflexväst på ditt barn eller sällskapsdjur. Reflexvästen kan rädda livet på dig eller din närstående i trafiken.

Tukes lät testa 10 reflexvästar och fritidsvästar, vars avsikt är att främja bärarens synlighet. Inga brister som skulle äventyra säkerheten konstaterades i västarnas reflexförmåga och luminans, dvs. synlighet i dagsljus.  Brister konstaterades dock i dokumenten, märkningarna och bruksanvisningarna för västarna. 

Det är svårt att se fotgängare och cyklister som rör sig när det är mörkt, i synnerhet om de har på sig mörka kläder. Avsikten med reflexvästar är att förbättra sin bärares synlighet i synnerhet i mörkret, men en del västar ökar också synligheten i dagsljus. Reflexvästar hjälper bilister att se fotgängare eller cyklister vid vägkanten i mörkret. Det gör att det är möjligt att undvika olyckor. 

– Med tanke på säkerheten är det viktigt att de produkter som påstås öka sin bärares synlighet också gör det på riktigt. Därför har vi låtit testa dessa västar. Vad gäller reflexförmågan har resultaten varit goda. Vi kan alltså varmt rekommendera att alla använder reflexväst, säger Soili Huttunen, överinspektör vid Tukes.

Reflexvästen hjälper dig att synas i trafiken 

Enligt lagen ska fotgängare använda reflex då de i allmänhet rör sig på vägen när det är mörkt. Föräldrarna ansvarar för att barn och unga har en reflex eller reflexväst då de rör sig i gryningen eller kvällsmörkret. 

– En bilist som har helljusen på kan se en fotgängare som inte har reflex från ett avstånd på 150 meter beroende på fotgängarens klädsel och billjusen. En fotgängare med reflex eller reflexväst kan vara synlig på upp till 600 meters avstånd. En bilist som har halvljusen på kan se en fotgängare utan reflex först på 50 meters avstånd, då en fotgängares reflex kan vara synlig på upp till 350 meters avstånd. Reflexen är alltså av betydelse, säger Laura Loikkanen, planerare vid Liikenneturva.

 Undersökningsnämnderna för trafikolyckor uppskattar att cirka var sjätte fotgängare utan reflex som dött i en olycka i mörkret kunde ha räddats, om hen använt reflex (dödsolyckor 2014–2018).

Kontrollera då du skaffar en reflexväst att den är CE-märkt och har bruksanvisningar på finska och svenska. 

Importörer och distributörer av reflexvästar har skyldigheter

Även importören och distributören ska känna till sina skyldigheter. De ska känna sina produkter och veta med vilka uppgifter produkterna får marknadsföras. 

– Reflexvästar är personlig skyddsutrustning och de måste fylla vissa krav bland annat vad gäller reflexförmåga. Detta krav kan inte kringgås till exempel genom att kalla västen löparväst i stället för reflexväst, säger Huttunen.

Reflexvästar ska ha genomgått en EU-typkontroll och bland annat vara CE-märkta och försedda med bruksanvisningar på finska och svenska. Dessutom ska produkten åtföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska, eller bruksanvisningen innehålla en länk till en webbplats där EU-försäkran om överensstämmelse kan läsas. 

Om en importör eller distributör marknadsför produkten under sitt eget varumärke, gäller tillverkarens ansvar aktören i fråga, varvid denne bland annat ska skaffa ett parallellt typkontrollintyg för produkten.

Tukes utövar tillsyn över säkerheten på personlig skyddsutrustning riskbaserat och projektartat. Tukes kontrollerar inte produkter på förhand. Ansvaret för produkters säkerhet vilar på tillverkaren, importören och distributören.

Ytterligare information: 

Tukes:
Överinspektör Soili Huttunen, tfn 029 5052 024
Överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187
e-postadresserna har formen: [email protected]

Liikenneturva:
Planerare Laura Loikkanen, tfn 020 7282 341
[email protected]

Mer information finns på Tukes webbplats:

Reflekterande material i friluftskläder och accessoarer och marknadsföring (på finska)

Personlig skyddsutrustning/reflekterande produkter 

Liikenneturvas webbplats (på finska)

Liikenneturvas video: Reflexen hjälper dig att synas i trafiken när det är mörkt (på finska)

Reflexen hjälper dig att synas i trafiken när det är mörkt


 

Kuluttajatuotteet