Hyppää sisältöön

Ulkoiluvaatteiden ja asusteiden heijastavat materiaalit ja markkinointi

Tukes
Julkaisuajankohta 9.8.2016 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa toiminnanharjoittajia heijastimia koskevista vaatimuksista.  Vaate, jossa on heijastavaa materiaalia, voi lisätä henkilön näkyvyyttä, mutta pimeän aikana tiellä liikkuessaan jalankulkijan on tarpeen käyttää lisäksi asianmukaista, henkilönsuojaimien vaatimukset täyttävää, CE-merkittyä heijastinta tai heijastinliiviä.

Ulkoiluvaatteissa käytetään yhä enenevissä määrin heijastavaa materiaalia. Usein esimerkiksi pipoja ja takkeja on markkinoitu heijastavilla ominaisuuksilla niin, että kuluttaja voi saada käsityksen, että vaatteen heijastava materiaali korvaa heijastimen tai heijastinliivin.

Heijastavilla ominaisuuksilla tai heijastimena markkinoitu tuote, joka ei täytä heijastimen kokonaisheijastavuudelle ja heijastavuusteholle asetettuja vaatimuksia, antaa harhaanjohtavan kuvan tuotteen turvallisuusominaisuuksista. Vaarallista tämä on silloin, jos jalankulkija jättää käyttämättä asianmukaista henkilönsuojainta siksi, että hänellä on väärä käsitys siitä, kuinka hyvin hän erottuu pimeässä.

Vaatteet ja välineet, joiden tarkoitus on näkyvyydellään osoittaa käyttäjän läsnäolo, kuten heijastinliivit ja jalankulkijaheijastimet, ovat henkilönsuojaimia. Tuotteen on täytettävä henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset, mikäli sitä myydään heijastavana vaatteena tai välineenä, markkinoidaan käytettäväksi henkilönsuojaimena tai jos tuotteesta annetuista tiedoista voi saada sellaisen käsityksen, että tuotetta voisi sen heijastavien ominaisuuksien vuoksi käyttää heijastimena.  Henkilönsuojaimissa on esimerkiksi oltava CE-merkintä sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Tietoja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista on Tukesin verkkosivuilla.

Kuluttajille ei saisi syntyä väärää mielikuvaa siitä, onko tuote tarkoitettu henkilönsuojaimeksi. Siksi tuotteiden, joissa on heijastavia osia koristeena, tuotekuvauksissa ei tule esittää väitteitä, jotka viittaavat suojaaviin ominaisuuksiin, kuten ”tuotteen heijastava kuvio toimii heijastimena”, ”tuote lisää henkilön näkyvyyttä” tai ”turvallisuutta pimeässä” tai muutoinkaan vihjata, että tuote voisi soveltua käytettäväksi henkilönsuojaimena.

Heijastavin tai fluoresoivin osin koristeltujen yksityiseen käyttöön tarkoitettujen vaatteiden, kuten päähineiden, kausivaatetuksen ja jalkineiden, ei lähtökohtaisesti katsota olevan henkilönsuojaimia, ellei niistä anneta sellaista kuvaa, että tuotteen heijastavat osat toimisivat heijastimen tavoin. Myöskään koristekäyttöön tarkoitettujen käsityötuotteiden, joiden ei väitetä suojaavan tai lisäävän henkilön näkyvyyttä pimeässä, ei katsota olevan henkilönsuojaimia.

Valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla on vastuu siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät niitä koskevat vaatimukset.

Tukes valvoo henkilönsuojaimia ja kulutustavaroita riskiperusteisesti pistokokeilla. Viranomainen ei tarkasta myyntiin tulevia tuotteita etukäteen, vaan valmistajan, maahantuojan ja jakelijan tulee varmistua tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta ennen niiden markkinoille saattamista.

Ulkoiluvaatteissa käytettävästä heijastavasta materiaalista ja tuotteen markkinointiin liittyvää tietoa toiminnanharjoittajille on koottu Tukesin verkkosivulle.

Lisätietoja:  

Ylitarkastaja Katri Sihvola, Tukes, puh. 029 5052 197, [email protected]