Hyppää sisältöön

Hyvä käytäntö: Taloyhtiön leikkipaikan turvallisuustarkastus

Julkaisuajankohta 1.12.2020 9.33
Uutinen

Taloyhtiö vastaa yhteiskäytössä olevan leikkipaikan ja muun yhteisen piha-alueen turvallisuudesta. Talo-yhtiöiden yhteisille piha-alueille tulee hankkia ainoastaan standardin SFS-EN 1176 mukaisia, julkiseen käyttöön soveltuvia leikkivälineitä. Pelkästään standardin mukaisilla leikkikenttävälineillä ei kuitenkaan voida varmistua leikkipaikan turvallisuudesta, vaan leikkipaikka vaatii säännöllistä seurantaa ja ylläpitoa koko käyttöikänsä ajan.

keinu ja keinun turvahiekka-alusta.

Kuva: Turvahiekka-alusta pitää pöyhiä lapiolla riittävän syvältä ja koko putoamisalueelta, ei vain keinun alta

Monet leikkipaikan turvallisuustoimenpiteet, kuten leikkivälineiden asentaminen, laajamittainen korjaustarpeen arviointi tai koko leikkipaikan uusiminen, on syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi. Silti taloyhtiön asukkaat voivat itsekin tehdä paljon leikkipaikan turvallisuuden varmistamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi. Seuraavassa on annettu vinkkejä taloyhtiöiden omatoimiseen leikkipaikan turvallisuustarkastukseen:

  1. Pihan yleinen siisteys: Siivoa pois rikkinäiset lelut. Tarkista, onko näkyvyys leikkialueelle riittävä. Lisää tarvittaessa valaistusta tai karsi kasvillisuutta. Tarkista samalla, että leikkialueella ei ole lasinsiruja tai muita lapsille vaarallisia esineitä. Poista samalla pihalle tehdyt omat viritykset, joista voi aiheutua vaaraa: esim. leikkivälineistä roikkuvat narut tai köydet ja putoamisalueilla olevat suuret kivet tai muut esineet.
  2. Leikkivälineiden silmämääräinen tarkastaminen: Keinujen, kiipeilytelineiden, liukumäkien ja muiden leikkivälineiden silmämääräistä tarkastamista kannattaa tehdä jatkuvasti. Se auttaa ennakoimaan isompia korjauksia ja ehkäisemään tapaturmia. Kiinnitä huomiota erityisesti keinujen ketjujen, sakkeleiden ja istuinten kuntoon, puisiin rakenteisiin (esim. lahovauriot, pinnan tikkuuntuminen) ja siihen, että leikkivälineet ovat tukevasti paikoillaan. 
  3. Turvahiekka ja muut putoamisalustat: Leikkivälineiden putoamisalustana oleva turvahiekka kannattaa tarpeen mukaan pöyhiä kuohkeammaksi, jotta se ei pääsisi kovettumaan ja kulumaan. Lapioi esim. keinun alta siirtynyttä hiekkaa takaisin putoamisalueelle. Jos turvahiekkaa on liian vähän, se on ruohottunut tai sekoittunut muuhun maa-aineekseen, putoamisalustalle tulee tehdä perusteellisempi kunnostus tai uusia alusta kokonaan. 
  4. Käyttäjäryhmät: Kaikki välineet ja lelut eivät välttämättä sovellu kaikenikäisille. Hanki taloyhtiön tarpeisiin soveltuvia leikkivälineitä, huomioiden erityisesti pienimmät lapset.
  5. Havaitut turvallisuuspuutteet: Leikkipaikalla havaituista turvallisuuspuutteista kannattaa ensin olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen, isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Tarvittaessa asiasta voi kuka tahansa tehdä ilmoituksen Tukesiin. Taloyhtiöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa Tukesiin leikkipaikalla tapahtuneesta vakavasta tapaturmasta tai läheltä piti -tilanteesta. Ilmoituksen voi tehdä Tukesin verkkosivuilla
  6. Muuta huomioitavaa: Julkisilta, esim. kuntien ylläpitämiltä leikkipaikoilta vaaditaan infokyltti, jossa on mm. leikkipaikan nimi, osoite ja ylläpitäjän yhteystiedot. Taloyhtiöiden leikkipaikoilla tällaista infokylttiä ei tarvitse erikseen olla, koska esim. turvallisuuspuutteista voidaan ilmoittaa suoraan taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle ja leikkipaikan osoite on sama kuin talon osoite. 

Leikkipaikan vaativammissa tarkastuksissa ja korjaustoimenpiteiden arvioinneissa kannattaa käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia tarkastajia tai ottaa yhteyttä suoraan välinevalmistajaan. Leikkipaikan ylläpito ja korjaukset on syytä tehdä suunnitellusti välinevalmistajan ohjeet huomioiden. Havainnot, tehdyt huollot ja korjaukset kannattaa dokumentoida. 

Mitä hyvät käytännöt ovat?

Vuonna 2020 Tukes julkaisee hyviä käytäntöjä kuluttajapalveluiden asiakasturvallisuudesta verkkouutisissaan. Tavoitteena on jakaa turvallisuusvinkkejä eri palvelusektoreiden välillä, lisätä positiivista turvallisuusuutisointia ja nostaa esiin sitä hyvää työtä, jota eri palveluissa on jo pitkään tehty asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jaakko Laitinen, puh: 029 5052 194, [email protected]