Hyppää sisältöön

Försäljningen, lagringen och användningen av indoxacarbpreparat upphör

Utgivningsdatum 2.3.2022 10.19 | Publicerad på svenska 19.5.2022 kl. 15.04
Nyhet

I enlighet med EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2081 har man låtit bli att godkänna det verksamma ämnet indoxacarb. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för preparat som innehåller dessa verksamma ämnen samt bestämt övergångstider för försäljning, destruering av lagervaror och användning av preparaten.

I Finland finns det tre preparat som innehåller indoxacarb i växtskyddsmedelsregistret. Preparatet Avaunt 150 EC (reg.nr 3104) har godkänts i Finland för bekämpning av rapsbaggar på vårrybs-, höstrybs-, vårraps- och höstrapsodlingar. 

Preparatet Steward (reg.nr 3015) har i Finland godkänts för bekämpning av skadeinsekter vid odling på friland av äpplen, päron, broccoli, rödkål, huvudkål, blomkål, savojkål, brysselkål, zucchini och pumpa samt gurka, tomat, paprika, zucchini, pumpa, chilipeppar, aubergine och melon i växthus.

Maatilan Indoksa (reg.nr 3361) har godkänts i Finland för bekämpning av rapsbaggar på vårrybs-, höstrybs-, vårraps- och höstrapsodlingar. 

I enlighet med EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2081 lät man på nytt bli att godkänna det verksamma ämnet indoxacarb. Preparaten ska avföras ur växtskyddsmedelsregistret enligt tidsplanen i förordningen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) avför preparaten Avaunt 150, Steward och Maatilan Indoksa ur växtskyddsmedelsregistret den 19 september 2022.

Tukes har beviljat preparaten övergångsperioder för försäljning och distribution fram till den 31 maj 2022 samt för användning av preparatet, för bortskaffande och lagring av befintliga lager fram till den 19 september 2022, då preparatet avförs ur växtskyddsmedelsregistret.

Skäl till att inte godkänna

Myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) konstaterade att det finns en mycket stor oro när det gäller den stora långsiktiga risken för vilda däggdjur, särskilt den långsiktiga risken för små växtätande däggdjur. Det konstaterades också att det representativa användningsområdet för bladsallad medför en hög risk för konsumenter och arbetstagare och att det representativa användningsområdet för majs, sockermajs och bladsallad för utsäde medför en hög risk för bin. Flera aspekter av riskbedömningen kunde inte heller slutföras, eftersom dokumentationen var otillräcklig.

Länk till EU:s databas över verksamma ämnen

Länk till Efsas slutsatser om indoxacarb

 

Mer information lämnas av
överinspektör Heini Paloheimo, tfn 029 5052 000 (växel), [email protected]

Tukes upprätthåller ett register över godkända växtskyddsmedel