Hyppää sisältöön

Kaasukäyttöisiä ruuanlaittovälineitä poistettu markkinoilta

Mediatiedote
15.12.2020 8.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti kaasugrillien, kaksipolttimisten kaasuliesien ja rengaspolttimien vaatimustenmukaisuutta dokumenttien perusteella. Kolmestatoista kaasulaitteesta vain neljä täytti vaatimukset tutkituilta osin. Neljä laitetta määrättiin poistettavaksi markkinoilta. 

Tukes tutki osana EU-projektia kolmen eri kaasulaitetyypin vaatimustenmukaisuutta dokumenttitarkastuksella. Tutkittuja tuotteita oli yhteensä 13, joista 5 oli kaasugrillejä, 4 kaksipolttimisia kaasuliesiä ja 4 rengaspolttimia. Selvityksissä tarkastettiin tuotteen ja pakkauksen merkinnät, käyttö- ja asennusohjeet sekä EU-tyyppitarkastustodistuksen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen oikeellisuus.

Tutkimusten perusteella vain neljä laitetta täytti vaatimukset tutkituin osin. Nämä olivat Eurocamping 1115/T rengaspoltin, Primus Tupike ja Parker 5326gbs kaasuliedet sekä SilverTree Omega kaasugrilli. 

Neljä laitetta määrättiin markkinoilta poistettavaksi, koska tuotteiden valmistajat eivät korjanneet puutteita annetussa määräajassa. 

Markkinoilta poistetut laitteet olivat:

BBQ King - Basic Series -kaasugrilli 

Mustang kaasuliesi 

Hornet kaasuliesi 

Mustang rengaspoltin 

Kaksi yritystä korjasi puutteet määräajassa. Kolmelle valmistajalle (Blue Import BIM Oy, Tammer Brands Oy ja Horisont Enterprises Ltd Oy) annettiin huomautus puutteiden korjaamisesta jatkossa markkinoille saatettavien tuotteiden osalta. 

Kaasulaitteiden puutteet liittyivät EU-tyyppitarkastustodistukseen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. 

–    Kaikissa markkinoilta poistetuissa ja huomautuksen saaneissa tuotteissa ongelmana oli, että yritys myi tuotetta omalla tuotemerkillään, mutta vaatimustenmukaisuutta osoittava dokumentaatio oli tuotteen alkuperäisen valmistajan nimissä. Näissä tapauksissa ei voida varmistua siitä, että tuotteelle tehty vaatimustenmukaisuudenarviointi olisi tehty myynnissä olevalle tuotteelle, kertoo Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen

Tukes ei ennakkotarkasta kaasulaitteita, vaan yrityksellä on vastuu tuotteen turvallisuudesta 

Pekkanen muistuttaa, että tuotteiden turvallisuus on yritysten vastuulla. Tukes valvoo tuotteiden vaatimustenmukaisuutta projektiluontoisesti ja riskiperusteisesti.

–    Jokainen jakeluketjun toimija on vastuussa kaasulaitteiden turvallisuudesta roolinsa mukaisesti. Yritysten on tärkeää huolehtia aina ennen tuotteen myyntiin laittamista, että se on itse hoitanut kaikki velvollisuutensa ja lisäksi varmistaa, että jokainen edeltävä taho on myös osaltaan huolehtinut omista velvollisuuksistaan, Pekkanen sanoo.

Valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita koskevista velvollisuuksista säädetään tarkemmin kaasulaiteasetuksessa. Ennen tuotteen hankintaa yrityksen kannattaa tarkistaa vaarallisten tuotteiden rekistereistä, löytyykö kyseinen tuote sieltä.

Kaasulaitteen vaatimuksista on lisätietoa Tukesin verkkosivuilla.  

Lisätietoja: Ylitarkastaja Jyri Pekkanen, p. 029 5052 027, sähköposti muotoa: [email protected]

Linkki: Tukesin markkinavalvontarekisteri