Valikko

Kauppahallien vaa’at pääosin kunnossa

Tukes 9.5.2012 10.31
Tiedote

Elinkeinonharjoittajat ovat huolehtineet kauppahalleissa käytettävien vaakojen tarkastuksista pääosin hyvin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkasti kevään aikana kauppahallien vaakoja 13 eri kaupungissa Helsingistä Ouluun. Valvontaprojektissa tarkastettiin 178 vaakaa 109 eri myymälästä. Ainoastaan 11 vaa’assa kolme vuotta voimassa oleva määräaikaisvarmennus oli tekemättä.

Suomessa elinkeinonharjoittajat ovat vastuussa vaakojen mittaustulosten oikeellisuudesta. Kun tuotteen hinta määräytyy painon perusteella, täytyy punnituksessa käyttää mittauslaitelain vaatimukset täyttävää vaakaa.  Käytössä oleva vaaka pitää varmentaa kolmen vuoden välein. Varmennuksessa tarkistetaan, että vaaka on kunnossa ja mittaa painoa oikein. Varmennuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset.

Tukesin kauppahallien valvontaprojektissa selvisi, että kaikissa 178 vaa’assa käyttöönotto oli hoidettu moitteettomasti: jokainen käytössä ollut vaaka oli vaatimustenmukaista tyyppiä ja soveltui siltä osin hinnanmääritykseen kaupassa. Sen sijaan määräaikaisvarmennusten suorittamisesta löytyi jonkin verran parantamisen varaa. Kauppahalleista löytyi 11 vaakaa, joiden määräaikaisvarmennus ei ollut enää voimassa.

– Kauppahalleissa puutteellisesti varmennettujen vaakojen määrä on samaa luokkaa kuin tavallisissa kaupoissa. Keskimäärin 5–8 prosentissa vaaoista löytyy puutteita, turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa Tukesista sanoo.

Tukes antaa havaitsemilleen puutteellisille vaa’oille ehdollisen käyttökiellon. Vaakoja käyttävien myymälöiden on toimitettava todistus vaa’an varmennuksesta Tukesille 30 vuorokauden aikana huomautuksesta.

Myös kauppahallissa ostoksia tekevä kuluttaja pystyy tarkistamaan, onko elinkeinonharjoittajan vaa’alle tehty tarvittavat varmennukset.

– Viimeisimmän varmennuksen ajankohta on merkitty vaakaan pyöreällä varmennustarralla. Usein vaakoihin on kiinnitetty myös tarkastuslaitoksen oma infotarra, joka kertoo milloin vaaka on seuraavan kerran varmennettava, Rinnemaa kertoo.

Mittauslaitteiden tarkastaminen perustuu mittauslaitelakiin. Suomessa mittauslaitelain valvonnasta vastaavat Tukes ja aluehallintovirastot. Tulevana kesänä Tukes aikoo tarkastaa kesätoreilla käytössä olevia vaakoja.

Lisätietoja:

turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa, p. 010 6052 143

sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.