Valikko

Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat uusivat ennätyksellisen paljon turvallisuustietoja kemikaaleista

Tukes 14.1.2014 8.52
Tiedote

Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat tekivät Tukesin kemikaalituoterekisteriin enemmän ilmoituksia kuin koskaan aiemmin. Ilmoitusten vilkas uusiminen johtui ennen kaikkea vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvän lainsäädännön uudistumisesta. Yritykset joutuivat uusimaan kaikki rekisterissä olevat ilmoituksensa, koska kemikaalituoterekisteriin tehtävä ilmoitus on sisällöltään käyttöturvallisuustiedotteen mukainen. Kemikaalituoterekisterin kautta Suomessa käytettävistä vaarallisista kemikaaleista on saatavissa tietoa esimerkiksi onnettomuuden sattuessa.


– Käyttöturvallisuustiedotteiden uudistumisen vaikutukset kemikaali-ilmoituksiin näkyivät menneenä vuonna ennätyksellisenä ilmoitusmääränä. Ilmoituksia arvioidaan saapuvan tämänkin vuoden aikana vielä tavallista enemmän, koska osa ilmoituksista ei ole vielä uusimpia käyttöturvallisuustiedotteita koskevien vaatimusten mukaisia, ryhmäpäällikkö Matti Vartiainen Tukesista sanoo.

Kemikaalituoterekisterin tiedot perustuvat kemikaalien valmistajien ja maahantuojien tekemiin ilmoituksiin. Kemikaaleja ovat aineiden lisäksi myös seokset, jotka koostuvat useasta aineesta. Seosten etikettimerkinnät ovat siirtymässä EU:n CLP-asetuksen mukaisiin merkintöihin, mikä osaltaan on kasvattanut ilmoitusmäärää kemikaalituoterekisterissä. Seokset pitää olla merkitty uusin varoitusmerkein viimeistään 2015 kesäkuussa.

Kaikista kemikaaleista on rekisterissä kemikaalin kauppanimi, käyttötarkoitus, kemikaalista vastaava yritys ja varoitusetiketin tiedot. Osasta kemikaaleja näkyy myös kemikaali-ilmoitus, joka sisältää tietoja mm. kemikaalin koostumuksesta, vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Myös kuluttajien on mahdollista hyödyntää kemikaalituoterekisteriä. Viranomaisten on mahdollista saada rekisteristä kuluttajia tarkempia tietoja, joita esimerkiksi Myrkytystietokeskus käyttää työssään.

Suurin osa kemikaalituoterekisteriin ilmoitetuista kemikaaleista on pelkästään teollisuuskäytössä, kuluttajille myytäviä kemikaaleja on vähemmän. Rekisterissä olevissa kemikaaleissa on erilaisia aineita noin 5 000 kpl. Näistä runsaalla 1 000 aineella on viranomaisten antama luokitus, toiminnanharjoittajat ovat itse luokitelleet noin 3 500 ainetta. Kemikaalit pitää luokitella sen mukaan, millaista vaaraa ne voivat aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle. Kuluttajille luokittelu näkyy tuotteen mahdollisena varoitusmerkkinä.

Kemikaaleja rekisteröivien yritysten määrä kasvussa

Vuonna 2013 kemikaalituoterekisteriin ilmoituksen tehneiden yritysten määrä nousi ensimmäistä kertaa yli tuhanteen. Ilmoituksia tehneiden yritysten määrä on kasvanut hitaasti ja tasaisesti 2000-luvulla.

– Ilmoitusten lukumäärän kasvun myötä on myös ilmoituksia tehneiden yritysten määrä kasvanut pikkuhiljaa, Matti Vartiainen kertoo.

Kemikaalituoterekisterissä olevat ilmoitukset 2013–2007

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Kemikaali-ilmoituksia

31 874

32 113

31 990

29 421

29 500

28 742

28 789

Kemikaali-ilmoituksia tehneiden toiminnanharjoittajien määrä 2013–2007

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Toiminnanharjoittajia

1005

970

959

941

916

883

856

Lisätietoja:

Kemikaalituoterekisteri

ryhmäpäällikkö Matti Vartiainen, p. 029 5052 701

ylitarkastaja Anu Matilainen, p.029 5052 706

sähköposti:[email protected]