Kemikaalitietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskuksille uudistuu

26.6.2019 8.59
Uutinen

Suomalaisten yritysten velvoite ilmoittaa kemikaalitiedot myrkytystietokeskuksille uudistuu. Jatkossa tiedot toimitetaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) uuden Poison centres notifications (PCN) -portaalin kautta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai tuovat EU:hun terveydelle vaarallisia ja fysikaalista vaaraa aiheuttavia seoksia. Komissio on ehdottanut CLP-asetuksen liitteen VIII soveltamisajankohdan lykkäystä vuodella. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudet liitteen VIII mukaiset vaatimukset tulevat voimaan seuraavista päivämääristä alkaen:

  • kuluttajakäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  • ammattikäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2021
  • teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset 1.1.2024.

Jatkossa yritykset toimittavat uusien vaatimusten mukaiset tiedot ECHAn PCN-portaalin kautta Suomen myrkytystietokeskukselle. Aiemmin yritykset ovat hoitaneet vastaavan velvoitteen Suomessa samalla, kun ne ovat tehneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) kansallisen kemikaali-ilmoituksen vaarallisista ja vaaraa aiheuttavista kemikaaleista. Yritysten pitää jatkossakin tehdä kansallinen kemikaali-ilmoitus Tukesille Kemidigin kautta, mutta ei enää myrkytystietokeskuksille tarkoitettujen myrkytysten hoito-ohjeiden antamista varten.

Yrityksen ei tarvitse tehdä uusien vaatimusten mukaista ilmoitusta ennen 1.1.2025 niihin maihin, joihin yritys on tehnyt kansallisen kemikaali-ilmoituksen ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen VIII mukainen ilmoitus ECHAn PCN-portaalin kautta on kuitenkin tehtävä ja uusia vaatimuksia noudatettava, jos seoksen koostumuksessa, tuotetunnisteessa tai luokituksessa tapahtuu muutoksia.

Uusi portaali nyt testattavissa

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on avannut portaalin, jonka kautta yritykset jatkossa ilmoittavat kemikaalitiedot EU:n myrkytystietokeskuksille. Poison centres notifications (PCN) -portaalin ensimmäinen versio on nyt testattavissa.

Lisätietoa löytyy ECHAn tiedotteesta ja Poison Centres -verkkosivustolta. Suosittelemme seuraamaan myös Tukesin tiedotusta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Elina Brusila

p. 029 5052 118

sähköposti muotoa: [email protected]