Valikko

Kemikaalituoterekisteriin tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna

Tukes 5.2.2013 8.33
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituoterekisteriin tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, kun kemikaalien valmistajat ja maahantuojat uusivat ilmoituksia edellisvuotta ahkerammin. Ilmoitusten vilkas uusiminen johtui ennen kaikkea käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvän lainsäädännön uudistumisesta. Koska kemikaalituoterekisteriin tehtävä ilmoitus on sisällöltään käyttöturvallisuustiedotteen mukainen, yritykset joutuvat uusimaan kaikki rekisterissä olevat ilmoituksensa. Myös kuluttajat voivat löytää kemikaalituoterekisteristä tietoja Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista.

Kemikaalituoterekisterin tiedot perustuvat kemikaalien valmistajien ja maahantuojien tekemiin ilmoituksiin. Kemikaaleja ovat aineiden lisäksi myös seokset, jotka koostuvat useasta eri aineesta. Kaikista kemikaaleista on rekisterissä kemikaalin kauppanimi, käyttötarkoitus, kemikaalista vastaava yritys ja varoitusetiketin tiedot.  Osasta kemikaaleja näkyy myös kemikaali-ilmoitus, joka sisältää tietoja mm. kemikaalin koostumuksesta, vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Viranomaisten on mahdollista saada rekisteristä kuluttajia tarkempia tietoja, joita esimerkiksi Myrkytystietokeskus hyödyntää työssään.

Suurin osa kemikaalituoterekisteriin ilmoitetuista kemikaaleista on pelkästään teollisuuskäytössä, kuluttajille myytäviä kemikaaleja on vähemmän. Rekisterissä olevissa kemikaaleissa on erilaisia aineita noin 5 000 kpl. Näistä reilulla 1 000 aineella on viranomaisten antama luokitus, toiminnanharjoittajat ovat itse luokitelleet noin 3 500 ainetta. Kemikaalit pitää luokitella sen mukaan, millaista vaaraa ne voivat aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle. Kuluttajille luokittelu näkyy tuotteen kyljessä mahdollisena varoitusmerkkinä.

Vuonna 2012 rekisteröitiin noin 15 000 kemikaali-ilmoitusta, mikä on yli 4000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Ilmoituksista liki kolmanneksesta jouduttiin antamaan korjauskehotus.

Rekisteriin toimitetuista ilmoituksista lähes 10 prosenttia on tehty kemikaaleista, joista ei välttämättä tarvitse tehdä käyttöturvallisuustiedotetta.

– Käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvän lainsäädännön uudistumisen takia toiminnanharjoittajia on jouduttu opastamaan aiempaa enemmän. Samasta syystä toiminnanharjoittajat ovat myös päivittäneet ilmoitettuja tuotteitaan rekisterissä, ryhmäpäällikkö Matti Vartiainen Tukesista sanoo.

Vuoden vaihteessa kemikaalituoterekisterissä oli 32 113 voimassa olevaa ilmoitusta vaaraa aiheuttavista kemikaaleista, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Rekisteristä löytyi vuoden vaihteessa kemikaali-ilmoituksia 970:ltä toiminnanharjoittajalta. Kemikaalien maahantuojien ja valmistajien määrä on kasvanut tasaisesti:  vuonna 2007 rekisterissä oli ilmoituksia 856 toiminnanharjoittajalta.

– Kemikaali-ilmoituksia tekevien yritysten koot ja toimialat ovat hyvin erilaisia. Suurimalla osalla toiminnanharjoittajista on vain muutama kymmenen tuotetta rekisterissä. Ääripäinä voi pitää monikansallisia kemikaalitoimijoita, joilla voi olla satoja tuotteita Suomen markkinoilla ja esimerkiksi kantotervaa myyntiin tekevää yksityisyrittäjää, Vartiainen sanoo.

Kemikaalituoterekisterissä olevat ilmoitukset 2012–2007

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Kemikaali-ilmoitusten kappalemäärä Kemikaalituoterekisterissä

32 113  

31 990  

29 421

29 500

28 742

28 789

Kemikaali-ilmoituksia tekevien toiminnanharjoittajien määrä 2012–2007

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Eri toiminnanharjoittajia

970

959

941

916

883

856

Lisätietoja:

Kemikaalituoterekisteri

ryhmäpäällikkö Matti Vartiainen, p. 029 5052 701

ylitarkastaja Anu Matilainen, p.029 5052 706

sähköposti:[email protected]